ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Çan'da 3+1 daire SGK'dan satılıktır

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092082
Şehir : Çanakkale / Çan
Semt-Mahalle : KARŞIYAKA MAH. / ÇAN
Oda Sayısı : 3+1
: 130
Yayınlandığı Gazeteler

ÇANIN SESİ 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÇANIN SESİ 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/13
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çanakkale ili, Çan ilçesi, Cumhuriyet Mh. 323 ada, 35 parsel, kat: 1, bağımsız bölüm no:4 de kayıtlı mesken
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2018/13
GAYRİMENKUL TAPU KAYIT BİLGİLERİ : Çanakkale ili, Çan ilçesi, Cumhuriyet Mh. 323 ada, 35 parsel, kat: 1, bağımsız bölüm no:4 de kayıtlı mesken
GAYRİMENKULÜN ADRESİ: Karşıyaka Mh. Senem Sk. Ayyıldız Apartmanı No: 5/4 Çan/ Çanakkale
GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ :
Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz, projesinde bina girişine göre sağ tarafta 1. katta konumludur. 3 oda, salon, mutfak, antre-hol, banyo, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşup brüt yaklaşık 130 m2’dir. Taşınmazın ekspertiz işlemi dışarıdan yapılmıştır. İç alanı ve projesine uygunluğu ve kullanım amacı tespit edilememiştir. Bu nedenle; projesindeki konumu ve alanı dikkate alınarak iç alanı vasat kabul edilmiştir.
İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında yer almaktadır. Blok nizam, H.max:12,50 m, 4 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5 m, arka bahçe çekme mesafesi h/2 ve yan bahçe çekme mesafesi 3 m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Ana Gayrimenkul Özellikleri: Meskenin konumlu olduğu bina; 540,00 m2 yüzölçümüne sahip, 323 ada, 35 parsel üzerinde, blok nizam, betonarme karkas tarzda inşa edilmiş, yapımına 2006 yılında başlanmış bir yapıdır. Ana taşınmaz onaylı projesine göre; bodrum, zemin, 3 normal kat olmak üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Taşınmazın bodrum katında; kazan dairesi, sığınak ve garaj, zemin katında; bina girişi ile 2 adet mesken, 1.2. ve 3. Normal katlarda 2’ şer adet mesken olmak üzere binada toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Ana taşınmazın bina girişi güneybatı yönünden zemin kat seviyesinden verilmiştir. Binanın dış cephesi sıva üzeri akrilik esaslı boyalıdır, pencereleri pvc doğrama olup, giriş kapısı camlı demir doğramadır.
Taşınmazın bulunduğu Karşıyaka Mahallesi ayrık ve bitişik nizamda 4-5 katlı, konut kullanım amaçlı inşa edilmiş yapılardan oluşmaktadır. Bölge %80-100 doluluk oranına sahiptir.
MUAMMEN BEDEL: 200.000,00 TL
TEMİNAT TUTARI: 15.000,00 TL
SATIŞ ŞARTLARI
1- Taşınmazın birinci satışı 16/12/2019 Pazartesi günü saat 10:15-10:20 saatleri arasında Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 3. Kat Eğitim Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını bulması şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23/12/2019 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya yapılacaktır. İkinci arttırmada muhammen bedelin %40’ı takip masrafları, varsa rüçhanlı alacaklıların tamamını karşılaması şartıyla teklifi baki kalan ya da en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; Birinci açık arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 Sayılı Yasanın 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. Alıcı çıkmaması halinde satış düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 1,2 ve 3. bentlerinde belirtilen; Para, bankalar tarafından verilen teminat mektupları ve Hazine tahvil ve bonoları kabul edilebilecektir. 3. bendinde belirtilen, Hazine tahvil ve bonoların teminat olarak verilmesi halinde, 4. bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılır. Satışa iştirak edeceklerin nakit teminatlarını Halk, Vakıfbank ve Ziraat Bankalarına Müdürlüğümüz adına ‘MOSİP ONLİNE TAHSİLATLAR- Geçici Teminat’ butonundan şahıssa TC, şirketse vergi numarasını belirterek ve 2018/13 satış dosya açıklaması ile yatırmaları ve yatırdıklarını dekontları satış saatinden önce icra satış servisine getirmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2018/11 sayılı dosyadan İcra Satış servisine başvurmaları, satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.
3- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4- Resmi ihale pulu, damga resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkulün teslim masrafları, alıcıya aittir. Ayrıca gayrimenkulde kiracı bulunuyor ise tahliyesi alıcı tarafından yapılacaktır.
5- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6- Pey, ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez, satış bedelinden tercihen ödenir. Mueccel olup, alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Satış bakiyesi kendinden tahsil olunur.
7- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki tüm hakları ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı olan belgeleri 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu Sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
8- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı fesih edilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süre içinde tekrar arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Kanuna göre Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce kendisinden tahsil olunur. Faiz %5’den hesap edilir.
9- Bu ilan sadece gayrimenkulun satışına ilişkin olup, satışa ilişkin satışlar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir. Satış şartnamesinde olup, satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz.
10- Satışa iştirak edecekler resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
11- Şartname ilan tarihinden itibaren Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde görülebilecektir. Masrafı verildiğinde bir örneği ilgiliye gönderilebilir. İrtibat Telefonu: (286-263 13 13 – 3004)
12- Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler (Haciz koyduran, takyidat’ı olan alacaklı, borçlu, 3.şahıslara ve diğer hissedarlara ve tüm ilgililer) içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı, satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/13 Sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. Aynı ilan Kurumumuzun www.sgk.gov.tr adresinde de yayınlanmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR