BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa/Osmangazi'de bahçeli ev icradan satılıktır (Hisse satışı)

BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944249
Şehir : Bursa / Osmangazi
: 2449
Yayınlandığı Gazeteler

KENT 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/10379 ESAS
Muhammen Bedeli
:
192,796 TL
Birinci Satış Günü
:
22.03.2019 10:05
İkinci Satış Günü
:
19.04.2019 10:05
Satış Yeri
:
1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURSA 17. İCRA DAİRESİ
2017/10379 ESAS
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Osmangazi Tapu Müdürlüğü’nün 26.10.2017 tarih ve 46456 yevmiye no’lu yazısı ve ekindeki tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mah., 4512 ada, 26 parselde 2.449,55 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ BAHÇELİ EV ‘’vasıflı taşınmazın 4 / 16 hissesi dosyamız borçlusuna ait olduğu kanuni payına İcrai Haciz Tesisi İşlemi yapıldığı belirtilmektedir.
1.2-İmar Durumu:Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve 90859 sayılı yazısında Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 17.07.2018 tarihinde 487 sayı ile B.B.B Meclisince onaylanan 1 / 5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı kapsamında Kısmen Park Alanında ve Az Yoğunluklu Konut Alanında kalmakta olduğu ve onaylı imar planının yazı ekinde bulunduğu belirtilmektedir.
1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen ve 4 / 16 hissesi dosyamız borçlusu adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mah. 2. Yeni Yol Cad. Sinan Sok. No: 7 adresinde, bulunmakta olup,
Yerinde yapılan ölçümlerde;1 adet iki katlı yapı ( ev ); katlar alanı net kullanım alanı ( 92 x 2 )184,00 m², katlar alanı brüt kullanım alanı ( 106 x 2 ) 212,00 m² olarak hesaplanmıştır.
1 adet tek katlı yapı ( müştemilat ); net kullanım alanı 14,54 m², brüt kullanım alanı 16,00 m² olarak hesaplanmıştır.
1 adet tek katlı yapı gurubu ( ağıl, samanlık ve depo ); net kullanım alanı 125,45 m², brüt kullanım alanı 138,00 m² olarak hesaplanmıştır.
1 adet sundurma; net kullanım alanı 28,57 m², brüt kullanım alanı 30,00 m² olarak hesaplanmıştır.
Yapıların hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. 1 adet iki katlı yapı ( ev );4512 ada, 26 parsel içerisinde bulunan taşınmaz iki katlı betonarme karkas nitelikte yapılmış olup, konut olarak kullanılmaktadır. Zemin kat ve 1. Normal Kat olmak üzere toplam 2 katlıdır. Taşınmazın pencereleri çift camlı pvc profil olup, giriş kapıları pvc profildendir. Dış cephe kaplaması mantolama yapılmış olup, pencere kenarlarında ve bina köşelerinde söve uygulaması bulunmaktadır. Yapının çatı kaplaması kiremit çatı örtüsü ile kaplıdır. 1 adet tek katlı yapı ( müştemilat ); 4512 ada, 26 parsel içerisinde bulunan taşınmaz tek katlı betonarme karkas nitelikte yapılmış olup, konut olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın pencereleri çift camlı pvc profil olup, giriş kapısı camlı pvc profildir. Dış cephe yüzeyi kireç badanalıdır. İçrisinde mermer tezgah bulunan mutfak nişi bulunmaktadır. 1 adet tek katlı yapı gurubu ( ağıl, samanlık ve depo ); Çeşitli boyutlarda ve benzer teknik özelliklerde yapı guruplarından oluşmaktadır. Samanlık ve depo olarak kullanılan alanlar yığma tuğla duvar üzeri kiremit ve ondülin malzeme ile kaplıdır. 1 adet sundurma; Sundurma alanı olarak kullanılan alan çelik taşıyıcı karkas ve çelik makas sistemi üzeri trapez saç ile kaplıdır.
Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 1-2 katlı yapılmıştır.Taşınmaz ilçe merkezine uzak konumda olup, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur.
1.4-Taşınmazın Kıymeti:Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.
Borçlunun Taşınmaz Üzerindeki Hissesi Oranı: 4 / 16 ‘ dir.
4512 Ada; 26 Parsel Nolu Taşınmazın Kıymeti;
Parselin Kıymeti; 2.449,55 m² x 250,00 TL/m² = 612.387,50 TL
1 adet iki katlı yapının ( ev ) Kıymeti; 212,00 m² x 600,00 TL/m² = 127.200,00 TL
1 adet tek katlı yapı ( müştemilat ) Kıymeti; 16,00 m² x 400,00 TL/m² = 6.400,00 TL
1 adet tek katlı yapı gurubu ( ağıl, sam. ve depo ) Kıymeti; 138,00 m² x 150,00 TL/m² = 20.700,00 TL
1 adet sundurma Kıymeti; 30,00 m² x 150,00 TL/m² = 4.500,00 TL
Taşınmazların Toplam Kıymeti;612.387,50 TL + 127.200,00 TL +6.400,00 TL+ 20.700,00 TL +4.500,00 TL = 771.187,50 TL
Borçlunun parsel üzerindeki hissesine düşen kısmın değeri ise;
4 / 16 x 771.187,50 TL= 192.796,87 TL ( Yüzdoksanikibin yediyüzdoksanaltı Türklirası; Seksenyedi Kuruş )
Yüzölçümü : 2.449,55 m2
İmar Durumu : Bursa BüyükşehirBelediye Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’nün 09.05.2018 tarih ve 90859 sayılı yazısında Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çeltik Mahallesi, 17.07.2018 tarihinde 487 sayı ile B.B.B Meclisince onaylanan 1 / 5000 ölçekli Osmangazi Nazım İmar Planı kapsamında Kısmen Park Alanında ve Az Yoğunluklu Konut Alanında kalmakta olduğu ve onaylı imar planının yazı ekinde bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 192.796,87 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 19/04/2019 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10379 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR