BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Burhaniye Bahçelievler'de daireler satılacaktır

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035239
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / BURHANİYE
Yayınlandığı Gazeteler

ZEYTİN EFE 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ZEYTİN EFE 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 1. İdarenin

 1. Adresi: Burhaniye Belediye Başkanlığı

Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No:80 Burhaniye/BALIKESİR

 1. Telefon/Faks: 0 266-4126450 / 0266- 4221006

 2. E-posta: emlakveistimlak@burhaniye.bel.tr

 1. İhalenin Konusu: Gayrimenkul Satış İhalesi

 2. İhalenin

 1. Yapılacağı yer: Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

 2. Tarihi ve saati: 20/08/2019 Salı Günü saat 10:00’da başlayacaktır.

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Mahalle

Cadde/ Sokak

Dış Kapı No

Tapu

Ada

Parsel

Blok

Bağımsız
Bölüm No

Kat

Niteliği

Brüt Alan

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

1

ZEMİN

MESKEN

109,97 M²

310.000,00

9.300,00

2

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

2

ZEMİN

MESKEN

112,08 M²

310.000,00

9.300,00

3

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

3

ZEMİN

MESKEN

105,21 M²

300.000,00

9.000,00

4

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

4

ZEMİN

MESKEN

109,97 M²

310.000,00

9.300,00

5

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

12

2.KAT

MESKEN

112,18 M²

320.000,00

9.600,00

6

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

13

3.KAT

MESKEN

112,06 M²

320.000,00

9.600,00

7

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

16

3.KAT

MESKEN

112,18 M²

320.000,00

9.600,00

8

BAHÇELİEVLER

2830

4B

MAHKEME

820

3

B

20

4.KAT

MESKEN

112,18 M²

310.000,00

9.300,00

 1. Belediye Meclisinin 05.04.2018 tarih 2018/103 sayılı kararı gereği yukarıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 8 adet meskenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 20/08/2019 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

 2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 20/08/2019 Salı Günü saat 09:45 e kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

 3. İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

 4. 2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

 5. İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

 6. İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

 1. Gerçek Kişiler İçin

 1. İhaleye katılım için dilekçe,

 2. Kanuni İkametgâh Belgesi,

 3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

 4. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

 5. Burhaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.

 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunulacak kişinin noter onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 1. Tüzel Kişiler İçin

 1. Mevzuat gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ihale yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 2. İlgilisine göre Tüzel Kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 3. İsteklinin dernek, oda, kooperatif veya vakıf olması halinde resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralama ile ilgili karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti, yetki belgeleri ve temsile yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

 1. İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR