BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bozova Belediyesi'ne ait 10 adet taşınmaz ihale ile satılacaktır

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076066
Şehir : Şanlıurfa / Bozova
Semt-Mahalle : GÖLBAŞI MAH. / BOZOVA
Yayınlandığı Gazeteler

BOZOVA''NIN SESİ 04.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BOZOVA''NIN SESİ 11.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozova Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra
No:
Mahalle/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü
(M2)
Satışı yapılacak alan (M2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Usulü İhale Tarihi İhale Saati Fiili Durumu
1 Gölbaşı mah 8 88 500 500 M2 arsa payı verilecektir. Hamam İmarlı 1.000.000,00 30.000,00 Açık 20.11.2019 10:30 İşgalsiz
2 Gölbaşı mah 8 88 200 200 M2 arsa payı verilecektir. Fitness salonu İmarlı 300.000,00 9.000,00 Açık 20.11.2019 11:00 İşgalsiz
3 Gölbaşı mah 8 53 54 54 m2 arsa payı verilecektir. 1 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 11:30 İşgalsiz
4 Gölbaşı mah 8 53 54 54 m2 arsa payı verilecektir 2 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 12:00 İşgalsiz
5 Gölbaşı mah 8 53 54 54 m2 arsa payı verilecektir 3 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 12:30 İşgalsiz
6 Gölbaşı mah 8 53 54 54 m2 arsa payı verilecektir 8 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 13:00 İşgalsiz
7 Gölbaşı mah 8 88 54 54 m2 arsa payı verilecektir 9 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 13:30 İşgalsiz
8 Gölbaşı mah 8 53 54 54 m2 arsa payı verilecektir 16 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 14:00 İşgalsiz
9 Gölbaşı mah 8 51 54 54 m2 arsa payı verilecektir 17 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 14.30 İşgalsiz
10 Gölbaşı mah 8 88 54 54 m2 arsa payı verilecektir 18 nolu daire İmarlı 100.000,00 3.000,00 Açık 20.11.2019 15:00 İşgalsiz

Yukarıda Özellikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile, Bozova Belediye Başkanlığında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1.İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

2.Her türlü resim, harç ve vergi alıcıya aittir.

3.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ikametgah senedi, T.C. numaralı nüfus cüzdanı örneği, geçici teminat mektubu makbuzu veya teminat mektubu, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2019 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir Noterden tasdikli Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4.Postayla yapılacak başvurularda tekliflerin ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5.Geçici teminatın, bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6.Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR