BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde 135 m² 3+1 daire icradan satılıktır

BODRUM 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188977
Şehir : Muğla / Bodrum
Semt-Mahalle : KUMBAHÇE MAH. / BODRUM
Oda Sayısı : 3+1
: 135

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 10.07.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9872 ESAS
Muhammen Bedeli
:
400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.09.2020 15:10
İkinci Satış Günü
:
29.09.2020 15:10
Satış Yeri
:
Bodrum Adliyesi girişinde Adli Sicil Bürosunun Camının Ön Tarafı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
2. İCRA DAİRESİ
2019/9872 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Bodrum İlçe, 665 Ada, 8 Parsel, KUMBAHÇE Mahalle, KIŞLA Mevkii, 6 Nolu Bağımsız Bölüm 02.07.2019 tarih 52347621-105-E.2829543 Sayı ile Bodrum Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünden Bodrum 2.İcra Dairesi Müdürlüğüne gönderilen kıymet takdirine konu taşınmaza ait tapu kaydı bilgilerine göre; Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumbahçe Mahallesi Kışla mevkii, 665 ada 8 parsel, 417.59 m² yüzölçümlü, ARSA niteliğinde, Kat İrtifaklı, Bodrum kat, 48/428 arsa paylı, 6 nolu GARAJ niteliğindeki bağımsız bölüm TAM hisse olarak satılmaktadır.26.07.2019 tarih 13225515-622.99-1643-9547/E.18041 Sayı ile Bodrum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Bodrum 2.İcra Müdürlüğüne gönderilen İmar Durumu Bilgilerine göre; Kumbahçe Mahallesi 665 ada 8 parsel (eski 95 ada 223 parsel) de kayıtlı taşınmaz 21.12.2003 gün ve 2971 sayılı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Kararı ile uygun görülerek onaylı bulunan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında; kısmen TAKS:0.15 KAKS:0.30 yoğunluklu konut alanı, kısmen imar yolunda kalmaktadır. Kıymet takdirinekonu taşınmaz Bodrum merkezden yaklaşık 1.5 km mesafede, Kumbahçe Mahallesinde yer alan Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu önünden doğu istikametinde Ali Reis Sokağın sonunda güneye sapan 3154 sokak sonunda yer alan 10/4 kapı nolu demir kapı yanından aşağıya doğru inen merdivenin sonunda yer alan bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir.Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu blok eğimi yüksek arazi üzerine inşa edilmiş olduğu, arka cepheden bakıldığında 2 kat, ön cepheden bakıldığında 4 kat olduğu, blokta zemin+1 katta bitişik nizamlı 2 ayrı bağımsız bölüm, bodrum ve onun altında arazi eğimi nedeniyle çıkan kot farkından doğan ilave katta da bitişik nizamlı 2 ayrı bağımsız bölümün yer aldığı tespit edilmiştir. Resen yapılan incelemelerde Belediye Arşiv kayıtlarında bodrum katın, tapu kaydında belirtildiği gibi GARAJ niteliğinde olduğu, 20.80 m² net kullanım alanlı olduğu, altta eğim nedeniyle çıkan ilave katın projede gösterilmemiş olduğu, projeye aykırı ve kaçak olarak arazi kot farkı nedeniyle inşa edildiğinin anlaşıldığı, daireye giriş kapısı ve antre olarak tertiplenmiş etrafı duvar, üzeri pergola+bardolin kaplı imalatın da projede gözükmediği, keşif günü evde kimsenin bulunmaması nedeniyle içeriye girilemediği, üst kat komşunun beyanlarına göre 3 yatak odası 1 açık mutfak salon, antre, hol, bina içi merdiveni, teras alanlarından meydana geldiği, proje dışı kat ilavesi ile diğer proje dışı ayıplı imalatlarla birlikte bağımsız bölümün takribi brüt 135,00 m² olduğu,giriş kapısı çelik, oda kapıları beyana göre Amerikan kapı, pvc cam doğrama, yerler seramik olduğu, teraslardan Kale-deniz manzarası ile Bodrum merkez manzaralı olduğu gözlemlenmiştir.Belediye hizmetinden faydalanan bölgede yer almaktadır. Kıymetini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurularak Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kumbahçe Mahallesi Kışla mevkii, 665 ada 8 parsel, 417.59 m² yüzölçümlü, ARSA niteliğinde, Kat İrtifaklı, Bodrum kat, 48/428 arsa paylı, 6 nolu GARAJ niteliğindeki bağımsız bölümün (Bodrum kat altındaki ilave katın konu bağımsız bölüme Eklenti olarak tapuda işlenmemiş olduğu, belediye arşivinde incelenen projesinde de işlenmemiş olması nedeniyle değerlemede tarafımızdan göz önüne alınmamıştır) tüm değer arttırıcı değer azaltıcı faktörler birlikte değerlendirildiğinde piyasa rayiç değerinin 400.000,00-TL (dörtyüzbin Türk Lirası)
Yüzölçümü : 417,59 M2
Arsa Payı : 48/428
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 02/09/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 29/09/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Bodrum Adliyesi girişinde Adli Sicil Bürosunun Camının Ön Tarafı

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9872 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR