BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum Gökçebel'de daire satılacaktır

BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI

BODRUM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme müddeti içinde vergi borçlarını ödemeyen mükellefin sahibi bulunduğu gayrimenkulünün 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 94 üncü maddesi gereğince açık arttırma ile satışına karar verilmiştir.

Satışa çıkarılan gayrimenkulün evsaf ve özellikleri aşağıda açık olarak belirtilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI

1- Satış 11/08/2020 Salı günü saat 14:00’dan 14:30’a kadar Vergi Dairesi Müdürlüğünün makam odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75 ini bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak 18/08/2020 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

2- Artırmaya iştirak edenler tahmin edilen kıymetin %7,5 nispetinde 6183 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin 1 ile 4 üncü bentlerinde gösterilen neviden teminat göstermesi lazımdır. Teminatın Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine artırma başlama saati olan 14:00'a kadar yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun artırma saatinden önce satış komisyonuna verilmesi gerekir. Satış bedeli nakden tahsil edilir. %0.569 resmi ihale pulu, satıştan sonra ödenecek olan alıcı ve satıcıya ait Tapu Harçları ve %18 oranında Katma Değer Vergisi alıcıya aittir.

3- Kendisine ihale yapılan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 86 ıncı maddesindeki hükümler çerçevesinde işlem yapılacaktır. İki ihale arasındaki fark tutarı, diğer zararlar ve geçen günlerin faizi %5 üzerinden hesaplanarak teminattan mahsup edilir, bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur.

4- Gayrimenkule ait ayrıntılı satış şartnamesinin örneği isteklilerin aşağıda belirtilen yere müracaatları halinde kendilerine verilecektir. Ayrıca geniş bilgi almak isteyenler de aşağıda belirtilen yerden bilgi alabilirler

5- İş bu ilan, gayrimenkulün sicil kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile gayrimenkulün sicil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

6- Söz konusu gayrimenkulün siteye, kooperatife ödenmemiş, su, aidat, katılım payı, elektrik ve diğer borçlarından Müdürlüğümüz sorumlu bulunmamaktadır.


Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü
Yeniköy Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:211
Göktepe Mevkii Bodrum/MUĞLA


Gayrimenkulün Bulunduğu :

Yer Mevkii Cinsi Hissesi Miktarı (m²) Kıymeti (TL)
Bodrum İlçesi
Gökçebel Mahallesi
742 Ada 12 Parsel
B Blok
Bodrum Kat
4 no’lu Bağımsız Bölüm
Köycivarı Depolu Garaj Tam 1.999,80 m²
(62/1478 Arsa Paylı)
350.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR