BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beyşehir Yenimahalle'de 7 adet mesken belediyeden satılıktır

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00965020
Şehir : Konya / Beyşehir
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / BEYŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

BEYŞEHİR GÖL 19.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BEYŞEHİR GÖL 26.03.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı  7  adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2019 15:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
09.04.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 7 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

BULUNDU-ĞU YER MAHALLE
MEVKİİ
S. NO ADA NO PAR-SEL
NO
CİNSİ
BLOK NO
BAĞIM-SIZ BÖLÜM NO: ARSA PAYI
HİS-SE

KAT

ODA SAYI-
SI
MUHAM-MEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
1 Yenimahalle
1059

67
Beypark
Mesken
A1 1
3/750

Tam

Zemin

3 + 1
230.000,00 6.900,00
2 Yenimahalle
1059

67
Beypark Mesken A1 5
3/750

Tam

2.Kat

3 + 1
264.500,00 7.935,00
3 Yenimahalle 1059 67 Beypark Mesken A2
1
4/750 Tam
Zemin

4 + 1
345.000,00 10.350,00
4 Yenimahalle 1059 67 Beypark Mesken A2
4
4/750 Tam
1.Kat

4 + 1
368.000,00 11.040,00
5 Yenimahalle 1059 67 Beypark Mesken A-4 1 4/750 Tam
Zemin
4 + 1 345.000,00 10.350,00
6 Yenimahalle
1059

67
Beypark Mesken
B6

6
2/750 Tam
2.Kat
2 + 1 161.000,00 4.830,00
7 Yenimahalle
1059

67
Beypark Mesken
B6

7
2/750 Tam
3.Kat
2 + 1 172.500,00 5.175,00

1. İhale 09/04/2019 Salı günü saat 15.30 da belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 15.00 ’e kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR