BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beyşehir Belediyesine ait 8 adet daire satılacaktır

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152934
Şehir : Konya / Beyşehir
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / BEYŞEHİR
Yayınlandığı Gazeteler

BEYŞEHİR''İN SESİ 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BEYŞEHİR''İN SESİ 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyşehir Devlet Hastanesi Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda nitelikleri, bilgileri yazılı (8) adet Mesken 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

Sıra No Mahallesi Mevkii Ada No Parsel No Yüzöl- çümü (m²) Cinsi Bulun- duğu Kat Blok No Bağ. Böl. No Arsa Payı Oda Sayısı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL)
1 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken Zemin A1/1. 1 3/750 3+1 280,000.00 8,400.00
2 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken İkinci A1/1. 5 3/750 3+1 320,000.00 9,600.00
3 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken Zemin A6/1. 1 4/750 4+1 360,000.00 10,800.00
4 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken Dördüncü A6/1. 9 4/750 4+1 420,000.00 12,600.00
5 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken İkinci B5/1. 3 4/750 4+1 410,000.00 12,300.00
6 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken Dördüncü B5/1. 7 4/750 4+1 420,000.00 12,600.00
7 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken Beşinci B5/1. 10 4/750 4+1 410,000.00 12,300.00
8 Yeni Mahalle Beypark 1059 67 14636.76 Mesken İkinci B6/1. 6 2/750 2+1 200,000.00 6,000.00


1-Yukarıda özellikleri belirtilen Yeni Mahalledeki Mesken satış ihalesi 09/04/2020 tarihinde Perşembe günü belediye encümen salonunda saat 10.00 da yapılacaktır.
2-İhaleye Katılabilmek için;
2.1-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
2.1.1-Tebligat için Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi,
2.1.2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2.1.3-İhaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,
2.2-İsteklilerin Tüzel kişi olması halinde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler;
2.2.1-Tebligat İçin Adres Beyanı,
2.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi),
2.2.3-Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
2.2.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri,
2.3-İhaleye Katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığını dair belge,
2.4-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
2.5-Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine veya Vakıflar Bankasındaki TR 680001500158007292289841 nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ. Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ. K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
3-İsteklilerin yukarıda istenilen belgeleri en geç 09/04/2020 Perşembe günü saat 9.00 ‘a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
4-İstenilen belgeleri idareye teslim etmeyen istekliler ihaleye katılamazlar.
5-Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.
6-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) Bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur. 16.03.2020

Adil BAYINDIR
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR