İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Beşiktaş/Ortaköy Mahallesinde 85 m² daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019628
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Semt-Mahalle : ORTAKÖY MAH. / ORTAKÖY
Oda Sayısı : 2+1
: 85
Bulunduğu Kat : Zemin Kat
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 03.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
600,000 TL
Birinci Satış Günü
:
23.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
27.09.2019 10:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAPU KAYDI :
A - İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1324 ada, 61 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği ‘dört Katlı Onbir Bağımsız Bölümlü Kargir Apartman’ olan 472 m2 yüzölçümlü taşınmazda, kat mülkiyeti tesis edilmiş, 17/220 arsa paylı, zemin kat, 5 no.lu bağımsız bölümde yer alan Kömürlük eklentili ‘MESKEN’ nitelikli taşınmaz bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz;
Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.03.2019 tarih ve E.1898/3299 sayılı yazısında; Beşiktaş İlçesi, Kadastral ve idari Ortaköy Mahallesi, 22 pafta, 1324 ada, 61 parsel sayılı yerle ilgili söz konusu parselin, 13.09.2013 tarihli, 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında tescili önerilen “Koruması gerekli SMÖ yapılar” lejantında “Konut” alanında kaldığı, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandıktan sonra imar durumunun kesinleşeceği bilgisi verilmektedir." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut, 20/05/2019 tarihli bilirkişi raporunda taşınmaza ilişkin;
İstanbul Valiliği Beşiktaş Kadastro Mühendisliği plan örneği zemine uygulanmış olup, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1324 ada, 61 parsel olduğu ve doğru yere keşif yapıldığı anlaşılmıştır.
Değerinin tespiti istenen İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, kadastral ve idari Ortaköy Mahallesi, Gürcükızı Sokak, No: 25’te bulunan, zemin kat 5 no.lu daire olup, tapuda 22 pafta, 1324 ada, 61 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği ‘DÖRT KATLI ONBİR BAĞIMSIZ BÖLÜMLÜ KARGİR APARTMAN’ olan 472 m2 yüzölçümlü taşınmazda; kat irtifaklı, 17/220 arsa paylı, zemin kat, 5 no.lu bağımsız bölümde yer alan kömürlük eklentili ‘MESKEN’ olup, mahallinde yapılan incelemede:
Bağımsız bölümün bulunduğu 45 yaşındaki ana yapının yerinde/mahallen ayrık nizamda yer aldığı, zemin + 3 normal katlı binanın dışı ahşap kaplama olup, bahçe içinden geçilerek oluşan binaya giriş mermer basamaklı merdiven ile girilmektedir. Binaya giriş holü palladyen, 1. kata çıkılarak ulaşılan daire 2 oda, salon, mutfak, banyo- WC’den oluşmaktadır. Merdivenin karşısında çelik kapı ile girilen daire girişinde palladyen kaplama hol, sağ tarafta 1 oda laminat parke zeminli ve saten boyalı duvarları vardır. Yan tarafında mutfak olup, zemini çini, tezgâhı beton üzeri fayans kaplı, tezgâh üzeri 60 cm yükseklikte fayans kaplı olup, dolapları formika kaplıdır. Karşıda salon olup, zemini cilalı masif ahşap parke kaplı, duvarları saten boyadır. Banyo-WC’de zemin çini kaplı, duvarları 1,00 m. yüksekliğe kadar fayans kaplıdır. Küvet, klozet ve lavabosu mevcuttur. Arka tarafta 1 adet yatak odası olup, zemini laminat parke, duvarları saten boyadır. İç kapılar ahşap yağlı boyalı olup, daire giriş kapısı çelik doğrama yapılmıştır. Brüt 85 m2 alanlıdır.
Satışa konu taşınmazın bulunduğu Gürcükızı Sokak, belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup, alt yapısı tamdır. Konum olarak İstanbul’un şehir merkezine, çarşı ve pazara yakın konumda ve ulaşım imkânlarına orta/yüksek derece erişimi vardır. İlçe olarak ise İstanbul’un en köklü, rağbet gören ve talebin yüksek olduğu Beşiktaş İlçe sınırları içerisinde, sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak orta-yüksek sınıfa hitap eden Ortaköy Mahallesinde, Ortaköy Sahiline çok yakın konumda yer almakta olup, mahaldeki daire nitelikli taşınmazlara talep orta/yüksek yoğunlukta olduğundan değeri müspet yönde etkilemektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut 20/05/2019 tarihli bilirkişi Raporuna göre;
Taşınmaz 600.000,00 TL (Altıyüzbin) TL. KDV oranı %1' dir.

SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 23/08/2019 Cuma günüsaat 10:00’ dan - 10.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 Blok 3. Katta bulunan B2-329 nolu Oda (İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 27/09/2019 Cuma günü aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 27/09/2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032558) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/2 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmaz için %1 KDV, ‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı,gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaTellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR