İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Beşiktaş Dikilitaş'ta 2+1 daire mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061898
Şehir : İstanbul / Beşiktaş
Semt-Mahalle : DİKİLİTAŞ MAH. / GAYRETTEPE
Oda Sayısı : 2+1
: 40
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Binadaki Kat Sayısı : 6
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
325,000 TL
Birinci Satış Günü
:
11.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
11.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesinde bulunan 445 Ada, 4 parselde kayıtlı 126,00 m2 miktarlı, 45/500 arsa paylı bodrum kat3 nolu bağımsız bölüm buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birliktetaşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz''Beşiktaş Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/02/2019 tarih ve 24864664-641.03-E. 1324/2214 sayı ile dava dosyasına ibraz etmiş olduğu yazıya göre satış konusu “Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 445 ada, 4 parsel sayılı yer”in imar durumu ; Söz konusu 445 ada 4 parsel 16.07.2005 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planında, bitişik nizam, H: 18.00 (5 kat) yapılanma koşullarında “Konut Alanı”’nda kaldığı belirtilmiştir. Denmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; Satışa konu taşınmaz; Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Camimeydam sokağı, 18 nolu, Dilek apartmanı 1. bodrum kat, 3 numarada yer almaktadır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu ana bina, bölgenin ana akslarından olan Barbaros Bulvarı'na 440 m, Yıldız Sarayı’na yaklaşık 850 m. mesafede bulunmakta olup, Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, ulaşım ve alışveriş sorunu olmayan, oldukça merkezi konumda sosyo ekonomik seviyesi orta bir bölge yer almaktadır.445 ada 4 sayılı parsel oldukça eğimli topografık yapıya sahip cami meydanı sokak cephelidir. Parsel üzerinde yoldan çekme mesafeli köprü geçişli yaklaşık 45 yıllık 1. Bodrum kat+2. Bodrum kat + zemin kat +3 normal katlı olmak üzere 6 katlı dilek apartmanı isimli bina bulunmaktadır. Satışa konu yer ise bina girişinde ki 1. Bodrum kat 3 nolu bağımsız bölümdür. Her ne kadar bodrum kat olsa da bulunduğu oldukça eğimli topografık yapısı nedeniyle yol seviyesine göre zemin kat görünümlü tamamen yol seviyesi üstünde ve açıktadır. Yol seviyesi binaya girişinde ki sağ tarafta kalan dairenin kapısı kapalı olup içi görülememiştir. Ancak dosya içinde gerek tapu müdürlüğünden gerekse de Beşiktaş belediyesinden gönderilen 76/4243 sayılı tasdikli projesi bulunduğundan projeye göre taşınmaz, giriş de antre ve koridor, koridor sonunda banyo, ön cephede yatak odası, ön ve yan cepheye bakan salon arka tarafta yatak nişi, yan cephede mutfak piyeslerinden oluşmaktadır. 40,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ OLAN DAİRE yol seviyesinde olması ve içinde oturanların olmaması dolayısıyla perdeler de bulunmadığından camdan daire içi rahatlıkla görüldüğünden oda zeminleri laminant parke, iç kapılar camlı ahşap, mutfak da alt ve üst dolapları tezgâh, eviye ve bataryaları yerinde ve doğalgazlı ısınma sistemli kombisinin de mutfak da olduğu görülmüştür. Pencereleri PVC yapılı dış cephe tüm pencereler demir korkulukludur. 1. Bodrum kat olan dava konusu taşınmaza zaman içinde vasat da olsa tadilatlar yapılarak kullanıldığı ancak gün ışığından ve güneşten rahatlıkla faydalanılabilir konumludur. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada bulunan bilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 325.000,00.TL. olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI % 1 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi
11/11/2019 PAZARTESİGÜNÜ
saat 11.00.’ dan - 11.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B.Blok 3. katta bulunan B2-325 nolu Oda (Duruşma Salonu)- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup,ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 11/12/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 11.12.2019 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1051660) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2019/5 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. % 1 KDV.,‰ 5,69 D.V.,‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerinbu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.02/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR