ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık konut

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875579
Şehir : İstanbul / Ümraniye
Semt-Mahalle : İNKILAP MAH. / İNKILAP
: 178
Yayınlandığı Gazeteler

DOKUZ SÜTUN 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜNBOYU 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
OLAY 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Etüd Proje Müdürlüğü
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Etüd Proje Müdürlüğü


Aşağıda açık adresi bulunan yerdeki taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ve 40.maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı merkez binası, 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 22/10/2018 mesai bitimine kadar Etüd Proje Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını idareye teslim etmesi gerekmektedir.


Satışı yapılan konutun;

Mahallesi : İnkılap (Fatih Sultan Mehmet)
Mevkii / Adres : F22d23b4d Pafta, 2381 Ada, 12 Parsel, F Blok, K:4, Daire 25
Kullanım alanı : 178,97 m²
Tahmin edilen bedel : 1.400.000,00 TL
Geçici teminat : Tahmin edilen bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 200,00 TL
İhale Gün ve saati : 23/10/2018 saat: 09:00
İhalenin yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu


İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

  1. Gerçek Kişilerden: a1)Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği a6) ikametgâh belgesi a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale giriş belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.
  2. Tüzel Kişilerden: b1)Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu b3) İmza sirküleri, b4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından yahut vb. bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı ve taşınmaz mal satın almaya yetkili olduğunu belirtir belgesi,b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale giriş belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR