OSMANGAZİ BELEDİYE BŞK.

Belediyeden mesken kiraya verme işi

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2886
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Mesken kiraya verme
İhale Tarihi
:
13.12.2016 14:00
Son Başvuru Tarihi ve Adresi
:
.12.2016 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan gayrimenkullerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Gökçeören Mh. Gökçeören Sk No:62 adresinde bulunan hizmet binasının zemin katındaki kahvehanenin 31/12/2018 tarihine kadar kiraya verilmesi işi.

Tahmini Aylık Kira Bedeli : 120,00-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı : 1.290,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Küçükdeliller Mh. 208 ada, 46 sayılı arsa nitelikli parselin satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 10.893,00-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı : 1.090,00-TL

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi İlçesi; Sakarya Mh. 2638 ada, 35 parsel sayılı, 117/2400 arsa paylı, 4. Kat 7 nolu mesken olarak kullanılan bağımsız bölümün(88 m²) satılması işi.

Tahmini Satış Bedeli : 102.000,00-TL+KDV

Geçici Teminat Miktarı : 5.100,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati : 13 Aralık 2016 Salı günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati : 13 Aralık 2016 Salı günü saat 14.00’e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;

a) Nüfus Cüzdanı Sureti(Muhtarlıktan)

b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Md.)

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname

f) Noter tasdikli imza sirküsü

g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge*

Tüzel Kişiler ;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

  1. Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının (asılları olmak şartıyla) 13 Aralık 2016 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir.
  2. İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 20,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

*2. ve 3. Sıradaki ihaleler ihale için sabıka kaydı getirilmeyecektir.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da : 28 Kasım 2016, 05 Aralık 2016 tarihlerinde

BAĞLI İLANLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR