İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bayrampaşa'da 105 m2 daire icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911024
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
: 105
Bina Yaşı : 26-30 Arası
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/343 ESAS
Muhammen Bedeli
:
520,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2019 14:10
İkinci Satış Günü
:
29.03.2019 14:10
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra DairesiMezat Salonu 1. kat B blok B3-136 numaralı oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ
2018/343
ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Topçular Mahallesi, 427 ada 239 parsel sayılı 125,00 m2 yüzölçümlü “ARSA” nitelikli ana gayrimenkulde 1/5 arsa paylı borçlu adına kayıtlı kat irtifakı kurulmuş olan yapının 1. katında yer alan, 3 bağımsız bölüm numaralı “DAİRE” nitelikli taşınmaz.
Özellikleri :Bayrampaşa İlçesi, Orta Mahalle, Trikocular Caddesi, 427 ada 239 parsel sayılı, 14 kapı numaralı adreste yer almaktadır. Satış konusu 1. kat 3 b.b. no lu meskenin bulunduğu ana gayrimenkul bodrum, zemin, 3 normal ve çekme kattan oluşmaktadır. Daire olarak kayıtlı olan taşınmaz yerinde işyeri olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Yerinde yapılan incelemeye göre, bodrum katında, zemin katında ve diğer katlarda birer işyeri bulunmaktadır. Dış cephesi dekoratif kaplamadır. Bina girişi zemin kattan ve Trikocular Caddesinden yapılmaktadır. Bina giriş kapısı camlı kapıdır. Giriş holü ve merdivenleri mermer kaplamadır. Taşınmaz giriş kapısı cam kapıdır. Taşınmazın tek bölümlü olarak kullanılmakta olduğu, wc ve lavabo alanının bulunduğu görülmüştür. Duvarlar saten boyalı, asma tavanlı ve yerlerin laminant parke olduğu görülmüştür. Taşınmaz yaklaşık net 105 m2, bürüt 115 m2 kullanım alanına sahiptir. Pencereler alüminyum doğramadır. Binanın yaklaşık 25-30 yıllık olduğu düşünülmektedir. Taşınmaz Belediye altyapı olanaklarından faydalanmaktadır.
Yüzölçümü : 125,00 m2
Arsa Payı : 1/5
İmar Durumu : Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24.01.2018 tarih...201800733 sayılı yazısına göre söz konusu taşınmazın; 21.11.2005 t.t. 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında, bitişik nizam, H=12,50m. (4 kat) Ticaret alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 520.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/02/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 29/03/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra DairesiMezat Salonu 1. kat B blok B3-136 numaralı oda -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/343 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR