İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Bayrampaşa Sağmalcılar'da 117 m² kargir ev hissesi mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113082
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Semt-Mahalle : İSMET PAŞA MAH. / MURATPAŞA
: 117
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3
Muhammen Bedeli
:
1,262,600 TL
Birinci Satış Günü
:
10.03.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
10.04.2020 13:30
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYINDA(ÇAĞLAYAN) 4.KAT B2 BLOK 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2017/3


GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI


Satışına karar verilen gayrimenkulün, cinsi, kıymeti, adedi, Evsafı:
TAPU KAYDI : İstanbul,Bayrampaşa, Sağmalcılar mah. Köy yanı, 11179 parsel, 117,38 m2 yüzölçümlü, kargir ev vasıflı taşınmazın ½ hissesinin Mehmet Emin Gürsoy,3/16 hissesinin Zerrin Gürsoy, 3/16 hissesinin Mevlüt Aksan, 1/8 hissesinin Suzan Aksan adlarına kayıtlı olduğu, beyanlar hanesinde “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi sınırları içinde kalmaktadır” şerhi ile satışa arz şerhi mevcuttur.
İMAR DURUMU : “Bayrampaşa ilçesi, İsmetpaşa mah. Kenar cadde 8/1 pafta,-ada, 11179 parsel sayılı yer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk yönetim ve Kentsel iyileştirme daire başk kentsel dönüşüm müd 08/01/2016 tarih 16358442-310.14.01.01.04-3429 sayılı yazısına göre”10.02.2016 tarih ve 295 sayılı Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile İsmetpaşa mah, tuna cad. Kenar cad ve zürih sokak arasında kalan yaklaşık 7,6 ha’lık alan 5393 sayılı kanun 73. maddesine göre kentsel dönüşüm ve gelişimproje alanı ilan edilmiştir” denilmekte. Sözkonusu parselin bulunduğu alan Kentsel dönüşüm alanında kaldığından dolayı imar durumu ve yapı ruhsatı düzenlenemediği , oturma raporunun bulunmadığı ve 01.01.2013 tarihinden itibaren yeniden ruhsat almadığı işlem dosyasının tetkikinden tespit edilmiş olduğu, bildirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Bayrampaşa, sağmalcılar mah. 11179 sayılı parselde kayıtlı İsmetpaşa mah. , Fulya sk. No 23 ve 25 adresinde kain, bitişik nizam, yığma nitelikli, yaklaşık 40-50 yıllık “zemin kat+normal kat” şeklinde, 2 katlı 23 ve 25 kapı nolu taşınmazlar olup, her iki binanın toplam inşaat alanı yaklaşık 185 m2 , her iki binada da doğalgaz hattı bulunmakta, taşınmaz İsmetpaşa mah. Fulya sokağa cepheli, bölgenin ana arteri konumundaki Tuna caddesine yaklaşık 255 m ve ismetpaşa caddesine yaklaşık 110 m. mesafade, yakın çevresinde konut yapılaşmaları bulunmaktadır. Bayrampaşa Devlet hastanesi, Bayrampaşa kaymakamlığı, bayrampaşa belediyesi, Nail Reşit ilkokulu, Bayrampaşa kız teknik lisesi, suat terimer Anadolu lisesi, Tuna Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, semt parklarına, dini tesislere, toplu taşıma güzergahlarına raylı sistemin sağmalcılar istasyonuna yürüme mesafesinde, ismetpaşa mahallesinin kuzeyinde muratpaşa, doğusunda Yenidoğan, güneyinde Altıntepsi ve Yenidoğan, batısında kocatepe mahallesi bulunmaktadır. Taşınmazın niteliği kargir ev olmakla beraber kat irtifakı tesis edilmemiştir, bu nedenle taşınmazın değeri “arsa+yapı” olarak hesaplanacaktır.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Bayrampaşa ilçesi, sağmalcılar mah. 11179 parselde kayıtlı ismetpaşa mah. Fulya sokak no 23-25 Bayrampaşa adresinde kain 117,38 m2 yüzölçümlü kargir ev nitelikli taşınmazın kat irtifakı tesis edilmemiş olması nedeni ile satış rayiç değeri “arsa +yapı” olarak belirlenmiş olup,keşif tarihi 27/06/2018 tarihi itibari ile boş arsa satış rayiç değeri 1.173.800,00 TL ve yapı değeri 88.800,00 TL olmak üzere “arsa+yapı “ toplam satış rayiç değeri 1.262.600,00 TL (BİRMİLYONİKİYÜZALTMIŞİKİBİNALTIYÜZTÜRKLİRASI) takdir edilmiştir.
KDV ORANI % 18’dir.
Yukarıda tapu kaydı, Genel özellikleri, kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 10/03/2020 SALI GÜNÜ SAAT 13:30’dan -13:35’e kadar İSTANBUL ADALET SARAYINDA(ÇAĞLAYAN) 4.KAT B2 BLOK 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde yapılacak olup,

1. ihale günü tahmin edilen kıymetin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılamayan taşınmaz 10/04/2020 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 10/04/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüz birim esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2017/3 SATIŞ.Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3).Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18KDV.,‰ 5,69 D.V., Tapu Alım Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Memurluğumuzca tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.07/01/2020
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.Istanbul 9. Sulh Hukuk mahkemesi Satış memurluğu iban no : TR060001500158007306724363

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR