KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele/Kullar'da 158 m2 daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01122904
Şehir : Kocaeli / İzmit
Oda Sayısı : 4+1
: 158
Banyo Sayısı : 2
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM YAKA KOCAELİ 29.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2585 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
340,860 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2020 14:20
İkinci Satış Günü
:
20.04.2020 14:20
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/2585 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele , 906 Ada, 12 Parsel, Kullar Mah. 1.kat, D blok, 2 Nolu Mesken bağımsız bölüm;
Taşınmaz Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin topoğrafik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri Önlemli Alan (ÖA-5.1) sınıfındadır.
Taşınmaz üzerinde, betonarme karkas olarak inşa edilmiş 4 adet blok bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz kat mülkiyeti kurulmuş, 23.06.2016 tarih, 242 nolu Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunan, D blok, 1.normal kat, 9820/241703 arsa paylı, 2 nolu bağımsız bölümdür. Ana gayrimenkul Başiskele Tapu Sicil Müdürlüğü?nde incelenen kat irtifakına esas mimari projesine göre: Zemin kat + 1 normal kattan oluşan toplam 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda 2 adet mesken bulunmaktadır. D blokta daire girişleri ayrı olarak verilmiştir. 2 nolu bağımsız bölümün girişi 1.normal kat seviyesinden ve doğu cepheden merdiven aracılığı ile verilmiştir. Ana taşınmazın dış cephesinin büyük kısmı sıvalı ve akrilik boyalı kalan kısmı ahşap dış cephe kaplaması ile kaplı durumdadır. Çatısı ahşap çatı olup üzeri kiremit ile kaplıdır. Kıymet takdirine konu olan D blok, 2 nolu bağımsız bölüm kat irtifakına esas mimari projesine göre alanı net 158,75 m² - brüt alanı 179,40 m² dir. Mesken içerisinde antre, mutfak, 4 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet duş, 1 adet kiler ve 1 adet balkon yer almaktadır. Daire giriş kapısı ve iç kapılar ahşap panel kapı, pencereler PVC, camlar ısı yalıtımlı çift camdır. Zemin kaplamaları salon ve odalarda laminant parke, mutfak, balkon ve ıslak hacimlerde seramiktir. Isınma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır.
Adresi : Mehmetağa Mah., Kullar Cad., Dış Kapı No:44 Başiskele / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.417,03 m2 Arsa Payı : 9820/241703
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı "Ticaret Alanı" kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. Konut bölgesinde Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,30, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 0,60, ticaret bölgesinde Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 0,80, çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir.
Kıymeti : 340.860,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 25/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 20/04/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2585 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR