KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele/Döngel'de 107 m2 daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01120155
Şehir : Kocaeli / Başiskele
Oda Sayısı : 3+1
: 107
Banyo Sayısı : 2
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM YAKA KOCAELİ 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/135066 ESAS
Muhammen Bedeli
:
197,667 TL
Birinci Satış Günü
:
09.03.2020 14:50
İkinci Satış Günü
:
03.04.2020 14:50
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/135066 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri:Kocaeli,Başiskele,Döngel mah, 394 Ada, 27 Parsel, ikinci kat, A blok, 15 nolu Mesken vasıflı bağımsız bölüm;
parsel üzerine 3 bloklu olarak inşa edilmekte olan sitede yer almaktadır. İnşaatı devam etmekte olup çevre düzenlemesi yapılmamış, sitede oturum başlamamıştır.A blok yerinde parselin kuzeyinde yer almaktadır. ( Başiskele Belediyesi İmar Arşivinde incelenen kat irtifakı projesine göre bu blok C blok olarak gösterilmesine rağmen yerinde bağımsız bölüm kapılarına numara verilmiş, A blok parselin kuzeyindeki blok olarak gösterilmiş, tapu müdürlüğü arşivinde de bu bloğun A blok olarak gösterildiği proje olduğu bilgisi şifahi olarak öğrenilmiştir. ) A blok betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Bodrum, zemin, 2 normal kat ve çatı piyesinden oluşmaktadır. Bodrum+ zemin katta 7 dubleks mesken, 1 normal katta 5 mesken, 2 normal katta 2 mesken, 4 çatı piyesli dubleks mesken olmak üzere toplam 18 bağımsız bölümlüdür. Dış cephesi mantolama üzeri akrilik boyalıdır. Giriş kapısı camlıdemir doğrama, zeminler ve merdiven basamakları mermer kaplama, duvarlar plastik boyalıdır.Ana taşınmazda inşaat devam etmektedir.
Başiskele Belediyesi İmar Müdürlüğünden temin edilen kat irtifakı projesine göre bağımsız bölüm 2 normal kattakatta, giriş kapısına göre sağ tarafta, bloğun güneybatı tarafında yer almaktadır. Bağımsız bölüm net: 107 m² brüt: 125 m² alanlıdır. Giriş kapısı çelik, pencereler PVC doğrama olan taşınmaza girilememiştir. İçinin genel site inşaat seviyesine bakılarak eksik imalatlı olduğu düşünülmektedir.
Adresi : Döngel Mah., Varis Sokak, No:20/C Daire:15 Başiskele / KOCAELİ
Yüzölçümü : 4.520 m2 Arsa Payı : 23/1356
İmar Durumu : Başiskele Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre parsel1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında"Konut Alanı" kalmaktadır. Yapılaşma koşulları; Ayrık nizam 3 kat; TAKS: 0,30; KAKS: 0,90 olarak belirtilmiştir.
Kıymeti : 197.667,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 09/03/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir“sartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerintapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/135066 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR