KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başiskele Bahçecik Mahallesi'nde 145 m² dubleks daire icradan satılıktır

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944505
Şehir : Kocaeli / Başiskele
Oda Sayısı : 4+1
: 145
Banyo Sayısı : 2
Bulunduğu Kat : Teras Katı
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZGÜR KOCAELİ 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1636 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
334,865 TL
Birinci Satış Günü
:
27.03.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
22.04.2019 14:00
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ

2018/1636 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Kocaeli, Başiskele , 4580 Parsel, Bahçecik Mahalle, Şose Mevkii, D blok, 1.Normal kat + çatı katı , 2 Nolu Bağımsız Bölüm,Dubleks mesken vasıflı taşınmaz;
Taşınmazüzerinde betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda inşa edilmiş 7 adet blok bulunmaktadır. Taşınmaz Meskûn alanda olup yakın çevresinde genellikle deprem sonrası inşa edilmiş 3-4 katlı havuzlu siteler, sosyal tesisler, müstakil yapılar ve boş parseller bulunmaktadır. Taşınmaz yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana arter ve toplu taşım güzergahı olan Hürriyet caddesine yakın konumlu Kocaorman caddesi üzerinde olması sebebiyle ulaşım imkânları bakımından ortalama düzeydedir. Parselin zemin parametreleri önlemli alan (ÖA-2) sınıfındadır. Topoğrafik yapısı eğimli, geometrik şekli yamuk formdadır. 4580 parsel sayılı taşınmaz 3194 sayılı İmar kanununun 18.maddesi uygulaması görmemiş kadastro parselidir.
Ana gayrimenkul Başiskele Tapu Sicil Müdürlüğü'nde incelenen 07.04.2016 tarih, 288 sayılı kat irtifakına esas mimari projesine göre: Bodrum + Zemin + 1 normal kat + çatı katından oluşmakta olup toplam 4 katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın onaylı mimari projesine ve kat irtifakı listesine göre ana yapıda bodrum ve zemin katta 1 adet dubleks mesken, 1. Normal kat + çatı katında 1 adet dubleks mesken bulunmakta olup toplam 2 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır. Ana yapıda 2 bağımsız bölümünde girişi dışarıdan ve yarı olarak verilmiştir. Söz konusu taşınmaz Onaylı Mimari Projesine göre 1.katta: Antre, Salon + mutfak, 1 adet oda, 1 adet wc ve 1 adet balkon plan tertibinde brüt 82,00 m2 alanlı, çatı katında: hol, 3 adet oda, 2 adet banyo ve 1 adet teras plan tertibinde brüt 82,00 m2 alanlı olup toplam brüt alanı 164,00 m2 dir. Net kullanım alanı 145,00 m² dir. Bağımsız bölüm giriş kapısı çelik kapı şeklinde olup iç kapılar takılmamıştır. Tüm pencereler PVC malzemeden mamül olup çift camlıdır. Salon ve oda duvarları alçı sıva üzeri saten boyalı, zeminleri ise laminant parke ile kaplıdır. Islak hacim ve antre zeminleri seramik kaplıdır. Daire doğalgaz kombi sistemi ile ısıtılmakta olup kombi ve peteklerin montajı yapılmamıştır. Daire iç merdiveni betonarme olup kaplaması henüz yapılmamıştır. Mutfakta MDF malzemeden üretilmiş mutfak dolabı ve granit tezgâh bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemeye göre söz konusu taşınmazın % 90 inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Damlar mah. Kızılağaç sk. Dış kapı :14/BBaşiskele
Yüzölçümü : 2.484,09 m2
Arsa Payı : 325/4850
İmar Durumu : Başiskele Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Ayrık yapı nizamı, kat adedi 2 kattır. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,20, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 0,40 olarak belirlenmiştir. Yaklaşma mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre, yan cephelerde min. 3.00 metredir.
Kıymeti : 334.865,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi, Yönetim Planı 07/09/2016 tarih 9806 Yevmiye nolu
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın dosya numaramızı belirtir “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir.
Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için ( İİK-134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca,ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz,
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde isbu satıs ilanı Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazetede ve elektronik ortamda yapılan busatış ilanı tebligat yerine geçer.
6 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve satış ilanını görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1636 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları , ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR