KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Başakşehir Kayabaşı'nda 65 m² daire icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116200
Şehir : İstanbul / Başakşehir
Semt-Mahalle : KAYABAŞI MAH. / ALTINŞEHİR
Oda Sayısı : 2+1
: 65
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1032 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
140,000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2020 14:20
İkinci Satış Günü
:
16.03.2020 14:20
Satış Yeri
:
Tevfikbey Mah Halkalı Cad N. 146 K. Çekmece Adalet Sarayı Giriş kat G 71nolu ihale odası Sefaköy- K: Çekmece/İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ

2019/1032 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Resneli çiftliği Mevkii, 231 Ada, 27 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 424,49 m² alanlı, kat irtifaklı Anagayrimenkulde, 1. Bodrum kat, 200/3859 arsa paylı, 3 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi.Anataşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, 1. Sınıf malzeme ve işçilikle ayrık nizamlı inşa edilmiş olan binadır. Konu taşınmazın yer, konum ve alan bilgileri, Başakşehir İlçe Tapu Müdürlüğü’nün dijital arşiv dosyasındaki, 05.10.2016 tarihli kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Onaylı mimari projesine göre bina, bodrum, zemin, 3 normal, çatı katlıdır. Binanın, 2. Bodrum katında, binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum, zemin ve normal katlarının her birinde, 3’er adet bağımsız bölüm daire mevcut olup binada, 15 adet bağımsız bölüm daire bulunmaktadır. 3. Normal kattaki daireler, çatı arası piyeslidir. Binanın girişi, Akdoğan Sokağına bakan cephesinden, 8 basamakla ulaşılan, binanın zemin katından verilmiştir. Binanın dış cephesi, plastik boyalıdır. Binada, asansör bulunmamaktadır. Binanın dış kapısı, çelik profillidir. Bina içinde, bina girişi, kat sahanlıklarını zeminleri ile merdiven basamakları, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir.
Konu taşınmaz, binanın, 1. Bodrum katında, 200/3859 arsa paylı, 3 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümdür. Konu taşınmaz, Net:65 m² (Brüt:74 m²) alanda, Salon, 2 oda, antre, mutfak, banyo, wc hacimlerinden ibarettir. Binanın Akdoğan Sokağına bakan giriş cephesi, ön cephe olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, doğuya, binanın arka cephesinden, batıya olmak üzere 2 cephelidir. Konu taşınmazın dış kapı no’su;3’tür. İç mekânlarında, salon ve oda hacimlerinin zeminleri, düzeltme betonu atılmış halde olup, diğer oda hacminin zemini, pvc esaslı kaplamalıdır. Islak hacimler, antre zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarları, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermerden imal mutfak tezgâhı, mdf’li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Armatürleri eksik imalattır. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Doğalgaz sayacı takılmamıştır. Mesken kapısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.
Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, Akdoğan Sokak, No:89-91, D:3
Yüzölçümü : 424,49 m2
Arsa Payı : 200/3859
İmar Durumu : Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2019 tarihli yazısında, Başakşehir İlçesi, Güvercintepe Mahallesi, 231 Ada, 27 parsel bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli, 11.12.2012 t. t.’li “Altınşehir-Güvercintepe Bölgesi Uygulama İmar Planı” kapsamında, K1:Konut Alanında kalmakta olup, plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Kamu alanına terk ve ihdas işlemlerine, (Yol, Park, O.P. gibi) ait sınırlar, İnşaat İstikamet rölevesince belirlenecek olup, uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır. Bu alanlarda, “500 m²’den küçük parsellerde, İkiz Düzende, ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafeleri, 3,00 metre, Hmax:9,50 metre, 500 m²’den büyük parsellerde, E=1.50 olup, Ayrık Düzende uygulama yapılacak denilmektedir.
Bilahare, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 04.06.2018 tarih ve 96854 sayılı yazılarında, Rezerv Yapı Alanlarında yeniden düzenlenen alan sınırının Bakanlık Makamının 30.05.2018 tarihli ve 96632 sayılı Bakanlık olurları ile onaylandığı bilgisi verilmiş olup, bahse konu taşınmaz, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanında” kalmaktadır.
İstanbul Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.02.2013 tarih ve 15527817-8749 sayılı yazısında, ‘’Rezerv Yapı Alanı’’ olarak belirlenen alanların Kamulaştırılmasına dair 24.01.2013 tarih ve 1514 sayılı Bakanlık oluru alındığı belirtilmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 27.11.2014 tarih ve 48201018/300/19104 sayılı yazısında, “ 644 sayılı KHK’nin 2 inci maddesinin 1. inci fıkrasının (ç) fıkrası uyarınca 2012/3573 ve 2014/6028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Bakanlığımızın yetkilendirildiği ve aynı zamanda 6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ilan edilmiş kesimlerdeki ‘’etüt, harita her tür ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini re’sen yapmak, yaptırmak, onaylamak ve başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde, re’sen ruhsat ve Yapı Kullanma İzni vermek’’ yetkisinin yine Bakanlığımızda olduğu,
- Sorumluluk alanımız sınırları içerisinde kalan ve Bakanlığımızın yetkilendirildiği dönemden önce onaylanmış imar ve parselasyon planı bulunan alanlardaki uygulamaların (ruhsata esas iş ve işlemler) Mer’i imar planı kararları ve mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili belediyesince yürütülmesinde sakınca olmadığı; ayrıca 6306 sayılı Kanun ve anılan Bakanlar kurulu kararlarının amaç ve hedefleri çerçevesince 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında hazırlanarak Bakanlığımız ve/veya ilgili idarelerce onaylanmış planları uygulamasına ilişkin her tür iş ve işleme de Mer’i mevzuat çerçevesinde devam edilebileceği,
Buna karşın,
- Yetki alanımız içerisinde her tür ve ölçekte yeni plan ve plan değişikliği ile parselasyon planı yapılamayacağı,
- Mer’i uygulama imar planı olup imar uygulaması yapılmamış alanlarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15, 16 ve 18 inci maddesine istinaden işlem yapılamayacağı,
- Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin 19. maddesinde yer alan ‘’Her türlü imar adasında, parselasyon planı kesinleşmeden bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz. ‘’ hükmü uyarınca; parselasyon planları onaylanarak yürürlüğe girmeden önce ifraz, tevhid, yola terk ve kadastral yol, meydan ve boşluklardan ihdas yöntemiyle imar parseli oluşturulamayacağı; ayrıca, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan, ‘’Köy ve Belediye sınırları içinde kapanmış yollarla, yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur.’’ Hükmü kapsamında değerlendirildiğinde, bu tür planlı alanlarda parselasyon planı yapılmadan İmar Kanunu’nun 15. ve 16. madde hükümlerine göre uygulama yapılmasının mümkün olmadığı’’ denilmektedir. Denilmektedir.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 06/05/2013 tarihli 1069 sayılıRezerv yapı alanında kalmıştır beyanı ilehaciz şerhleri ile ipotek şerhi
1. Satış Günü : 20/02/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 16/03/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Tevfikbey Mah Halkalı Cad N. 146 K. Çekmece Adalet Sarayı Giriş kat G 71nolu ihale odası Sefaköy- K: Çekmece/İstanbul -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 'nun 127 maddesine göresatış ilanı tebliği adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde satış ilanının tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunmuş sayılmasına.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1032 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR