SUSURLUK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Susurluk'ta kargir ev ve ahır icradan satılıktır

SUSURLUK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092001
Şehir : Balıkesir / Susurluk
Semt-Mahalle : SULTANİYE MAH. / SUSURLUK
: 348
Yayınlandığı Gazeteler

SUSURLUK REİS 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/227 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
238,603 TL
Birinci Satış Günü
:
22.01.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
19.02.2020 10:00
Satış Yeri
:
Susurluk Adliyesi Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SUSURLUK İCRA DAİRESİ
2019/227 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konusu taşınmaz, Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi, Gazi İbrahim Sokak, tapunun 175 Ada 33 Parsel nolu tapu kayıtlarında avlulu kâgir ev ve ahır olarak görülen 348,00 m² büyüklüğündeki taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde çeşitli büyüklük ve özelliklerde yapıların olduğu ve bu yapılardan biri altında bodrumu olan iki katlı ev ve biride tek katlı ahır olmak üzere toplam 2 adet yapının bulunmakta olduğu görülmüştür. Taşınmazın üzerindeki bu yapıların keşif tarihinde kullanılmakta olduğu görülmüştür. İki Katlı Ev; altında bodrumu olan iki katlı, beton temelli, yığma yapı özelliğinde, oda-mutfak-banyo ve tuvaletten gibi kısımlardan oluşmakta olup taban alanı yaklaşık 65,00m² büyüklüğünde, evin elektriği ve suyu mevcut, ıslak hacimli yüzeyler ve oda tabanları beton, kapıları dış giriş kapısı demir diğer oda kapıları ahşap kapı ve pencereleri PVC -camları takılı, iç kısımları sıvalı-boyalı, dış kısımları sıvalı-boyalı, dış kısımların ısı yalıtım mantolaması yapılmış, ısınma sistemi doğalgazlı, çatısı ahşap üzeri marsilya kiremit kaplama olup bina III-A yapı sınıfındadır. Taşınmazın üzerindeki bu yapının bodrum katı oda ve ardiye-depo kısımlarından oluşmakta olup tabanları beton, oda kısımları sıvalı boyalı, depo-ardiye olan kısımlarının iç duvarları kısmen sıvalı ve kısmen sıvasız ve boyasız, duvarları tuğla duvarlı, taşınmazın üzerindeki bu meskenin keşif tarihinde kullanılmamakta olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmazın üzerindeki bu yapının herhangi bir plan ve projesi bulunmamaktadır.
Buna göre taşınmazın üzerindeki bu yapının yapı, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III. sınıf A grubu yapıların beher m2 bedeli 980,00 TL/m2, yıpranma payı % 30 olup keşif tarihi itibariyle oluşabilecek fiyat tespiti; Çeviri katsayısı x III-A m² fiyatı = 1,0623 x 980,00 TL/m2 = 1.041,00 TL/m2 Betonarme Yapının Bedeli; 130,00 m2x 1041,00 TL/m2 x (1-0,30) = 94.731,00 TL
Satışa konusu taşınmazın üzerindeki Ahır; taşınmazın üzerindeki bu yapı tek katlı, çok eski, taş temelli, tek bölümlü yığma yapı, tabanı adi beton, yaklaşık 40,00 m² büyüklüğünde, duvarları briket duvar, duvarlarının iç ve dış kısımları sıvasız -boyasız, tavanı yok, elektriği mevcut ve suyu yok, kapıları ve pencereleri ahşap tahta kapı takılı, çatısı ahşap çatı üzeri marsilya kiremit kaplama olup I-B yapı sınıfında olup taşınmazın üzerindeki bu yapının keşif tarihinde ahır olarak değil depo-ardiye olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür.
Buna göre taşınmazın üzerindeki bu yapının yapı, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I. sınıf B grubu yapıların beher m2 bedeli 275,00 TL/m2, yıpranma payı % 60 olup keşif tarihi itibariyle oluşabilecek fiyat tespiti; Çeviri katsayısı x I-B m² fiyatı = 1,0623 x 275,00 TL/m2 = 292,00 TL/m2
Ardiye-Depo olan Yapının bedeli; 40 m2x 292,00 TL/m2 x (1-0,60) = 4.672,00 TL Buna göre dava konusu taşınmazın üzerindeki yapıların toplam bedeli ise; 94.731,00 TL + 4.672,00 TL = 99.403,00 TL olmaktadır.
ARSA BEDELİ: Satışa konu taşınmazın yukarıdaki özellikleri, taşınmazın eğimi, cinsi, miktarı, yol durumu, fiziki durumu, çevresindeki arsa rayiçleri, çevresindeki taşınmaz alım-satım fiyatları, şehir merkezi, garaj, okul, bankalar gibi resmi kurumların, şehir parkının ve alış-veriş marketlerinin yakınında bulunup bulunmadığı gibi konumu, piyasa araştırmaları, taşınmazın kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları göz önüne alınarak 2019 yılı keşif tarihindeki arsa m² bedelinin 400,00 TL/m².Dava konusu 175 Ada 33 Parsel nolu taşınmaz belediye şehir imar planı 1/1000 ölçekli imar paftasında mesken sahasında kalmakta olup bitişik nizam 3 (üç) kat inşaat yapı nizamına müsaadelidir. Böylece taşınmazın keşif tarihindeki arsa değerinin 348,00 m² 400,00 TL/m2 = 139.200,00 TL takdir ve tespit edilmiştir.
Adresi : Balıkesir İli, Susurluk İlçesi, Sultaniye Mahallesi, Gazi İbrahim Sokak, tapunun 175 Ada 33 Parsel
Yüzölçümü : 348 m2
Arsa Payı : Dosyasıdadır
İmar Durumu : Dosyasındadır
Kıymeti : 238.603,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : SUSURLUK ADLİYESİ MEZAT SALONU


Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5, TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için,fiziken yapılacak olan ihalede, fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen tekliflerde bu husususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)
7-Tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazetede ve elektronik ortamda yapılan ilanın İİK 127. Maddesi gereğince tebliğ mahiyetinde sayılamasına, 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/227 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR