EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Havran'da avlulu kargir ev icradan satılıktır

EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118779
Şehir : Balıkesir / Havran
Semt-Mahalle : HAMAMBAŞI MAH. / HAVRAN
Oda Sayısı : 1+1
: 29
Bina Yaşı : 31 Üzeri
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/21223 esas
Muhammen Bedeli
:
17,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.03.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
17.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2018/21223 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Havran İlçesi, Hamambaşı Mahallesi, Çay Kenarı Mevkii, 114 Ada, 96 Parselde kayıtlı Avlulu Kargir Ev niteliğindeki taşınmaz. Dosya içinde yer alan 22/07/2019 havale tarihli bilirkişi raporunda ; ''Taşınmaz keşif günü dışardan gözlendi, fotoğrafları çekilerek incelemelerde bulunuldu. Parsel 114 Ada, 96 Parsel üzerinde 33 Sokağın birleştiği ve 26 Sokak No:12 üzerinde bahçeli ve tek katlı yığma tarzında, üzeri ahşap Marsilya kiremit örtülü. Taşınmaz konum olarak Sakarya Caddesine 70.-m. Havran Hükümet Konağına 110.-m. Civarında tek ve çift katlı yapıların olduğu.Mesken Hol+ 2 y. Odalı bir Bağ. Bölüm olduğu .Dış pencereleri ve giriş kapısı demir doğrama. Yanında bahçesi. Bahçe içinde yaklaşık 2.-m.ye 3.-m. üzeri eternit örtülü, etrafı açık pergole bulunmaktadır. Yapı yaklaşık 30-40 yıllıktır. Söz konusu taşınmaz Bağ. Bölüm olan Avlulu Kargir Ev Kadastro Teknik Elemanının vermiş olduğu bilgilere göre 96 Parselde 24.45 m2. Komşu 87 No.lu Parsele 11.42 m2. Tecavüz olduğu, aynı zamanda geriye kalan bahçe tarafındaki yerinde 5.25m2. olduğu. Burada 114 Ada,96 No.lu parsel 24.45 m2. + 5.25 m2.=29.70 m2. Mevcut tapu m2.si çıkmaktadır. Parselin tamamı yola isabet etmektedir. Parseli yan tarafı yeşil alandır.'' denilmektedir.
Yüzölçümü : 29,70 m2
İmar Durumu : Havran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ nün 10.07.2019 tarih ve 1254 sayılı yazılarına göre; İlçemiz Hamambaşı mahallesi, 114 ada 96 parsel, belediyemiz sınırları içinde, onaylı imar planında, 16 R I paftasında kalmaktadır. Parselin tamamı yola isabet etmektedir.
Kıymeti : 17.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, 6 nolu parsel aleyhine batı tarafından 49,95 m boyunda ve 4 m genişliğinde geçit hakkı vardır. şeklindeki irtifak hakkı,kargir evin mücavir 13 nolu parsele bina tecavüzü vardır. beyanı, Edremit 3.asliye Hukuk Mahkemesi nin 12/08/2014 tarih 2014/407 esas sayılı mahkeme müzekkeresi ile konulan ihtiyati tedbir (Mahkeme ilamında konulan tedbirin hükmün kesinleşmesine kadar devamına karar verildiği anlaşılmıştır.) ve konut, iş bu parsel üzerinde bulunan kargir ev Halil Aktay a aittir. muhdesat şerh ve beyanları mevcuttur.
1. Satış Günü : 17/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Edremit İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit Şubesi nezdinde bulunan TR43 0001 5001 5800 7305 6652 33 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21223 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamda yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar ve muhdesat bilgisi açıklama kısnında yazılı olduğu halde tapuda adresi olmayan HALİL AKTAY için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR