BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir/Burhaniye'de avlulu kargir ev icradan satılıktır (Çoklu satış)

BURHANİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01012583
Şehir : Balıkesir / Burhaniye
: 128
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZ DEMOKRAT 17.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/58 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
50,000 TL
Birinci Satış Günü
:
01.08.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2019/58 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Kuyumcu mahallesi, Köyiçi mevkii, 190 ada, 2 parselde 128,94 m2 yüzölçümlü avlulu kargir ev nitelikli olarak kayıtdır.
128,94 m2 yüzölçümlü parsel üzerinde; altında depo bulunan ve üzerinde mesken olarak kullanılan 63 hane no olarak görülen 60 m2 kullanım alanlı 2 oda ve mutfak bulunan eski kargir yapı ve bu yapı arkasında yine 22 m2 kullanım alanlı çamaşırlık+banyo olarak kullanılan tek katlı eski kargir yapı olmak üzere 2 adet yapı olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
İmar Durumu : İl İdare Kurulu'nun 21/11/2012 tarih ve 490 sayılı Balıkesir İl Özel İdaresi İl Encümen Kararı ile belirlenen köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmakta olup; 2 kat, Taks:0.40, E:0.50 yapılaşma koşullarına tabidir.
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Kırtık mahallesi, Kurt Tepesi mevkii, 183 ada, 34 parselde 3.003,87 m2 yüzölçümlü zeytinlik nitelikli olarak kayıtlıdır.
Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, orta düzeyde meyilli, üzerinde 25-30 yaşlarında takriben 50 adet zeytin ağacı bulunan zeytinlik vasfında tarım arazisidir. Zeytin ağaçları sıralı dikilmiş olup, genç ve yıllık bakımları yapılmış durumdadır. Taşınmaz orta derinlikte bir toprak yapısına sahip olup, toprak verimliliği de bu paraleldedir. Ağaçların genç olması verimliliği olumlu etkilemekte olup yöre ortalaması seviyelere yaklaştırmaktadır. Taşınmaz yerleşime takriben 3 km mesafede olup, yola cepheli ve ana yoldan 500 metre içeridedir.
İmar Durumu : 05/06/2015 tarihinde onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde tarım alanı ve yapı sınırlaması getirilerek korunan alanlar-içme ve kullanma suyu mutlak koruma alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti : 50.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda; Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Kırtık mahallesi, Kum Tarla mevkii, 207 ada, 5 parselde 460,47 m2 yüzölçümlü zeytinlik nitelikli olarak kayıtlıdır.
Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında, hafif düzeyde meyilli, üzerinde 25-30 yaşlarında takriben 7 adet zeytin ağacı bulunan zeytinlik vasfında tarım arazisidir. Zeytin ağaçları genç ve yıllık bakımları yapılmış durumdadır. Taşınmaz orta derinlikte bir toprak yapısına sahip olup, toprak verimliliği de bu paraleldedir. Ağaçların genç olması verimliliği olumlu etkilemekte olup yöre ortalaması seviyelere yaklaştırmaktadır. Taşınmaz yerleşime takriben 3 km mesafede olup, yola cepheli ve ana yoldan 500 metre içeridedir.
İmar Durumu : 05/06/2015 tarihinde onaylanan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içerisinde tarım alanı ve yapı sınırlaması getirilerek korunan alanlar-içme ve kullanma suyu mutlak koruma alanı lejantında kalmaktadır.
Kıymeti : 8.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye)-Belediye Başkanlığı BURHANİYE/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İhale alıcısının taşınmazın şerh-beyan-irtifak hanesinde belirtilen hususları ve bunlara ilişkin neticeleri peşinen kabul etmiş sayılacağı,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililer hakkında İİK.'nun 127.maddesi uyarıncae-ilanın ve gazete ilanının tebligat yerine geçeceği, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/58 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR