BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy\Şenlik'de 60 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062977
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : ŞENLİKKÖY MAH. / FLORYA
Oda Sayısı : 2+1
: 60
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/213 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.11.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
06.12.2019 10:10
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/213 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Şenlik Mah. 949 Ada Ve 242 Parselde Kayıtlı 786,55 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda Kain A Blok Zemin Kat 2 No'lu Bağ.Böl.Sayılı 100/787 Arsa Paylı Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 09/08/2018tarihli bilirkişi raporuna göre "Bakırköy, Basınköy (tapuda Şenlik) Mahallesi, Tepe Sokakta, tapunun 949 ada, 242 parsel numarasına kayıtlı ve Tepe Sokaktan 2A dış kapı numarası alan 786,55m2 alana sahip kat irtifakı tesisli arsa vasıflı taşınmazda 100/787 arsa paylı A blok zemin kat (2) b.b nolu meskenin tamamı niteliğindedir. 2 bodrum kat+ zemin kat+ 2 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, birbirine bitişik iki bloktan oluşan, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut, asansörlü, bina girişi bodrum kattan olan A blok Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 2 bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan oluşmaktadır.Projesine aykırı bir şekilde çatı kat ayrı bir giriş ve kapı numarası verilerek tam kat olarak 2.katta ayrı bir daire, yine projesine aykırı olarak 3.kat ve çatı kat yapılmıştır. Satışa konu zemin kat (2) nolu mesken 1.kat görünümlü zemin katında yer almaktadır. Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine göre 60,00 m2 alanlı antre-hol, iki oda, salon, banyo-WC, mutfak mahallerinden ibarettir. Mahallinde yapılan tespite göre projesine aykırı bir şekilde büyütülerek 120,00 m2 kullanım alanlı antre-hol, banyo-WC, mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, salon olarak tefriş edilmiştir. Taşınmazda ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri ahşap ve laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, kepenkli, daire giriş kapısı çelik kapıdır "denilmektedir.
İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 20.06.2018 tarih, 37256 sayılı imar durumu yazısına göre 949 ada, 242 parsel sayılı yer; 17.07.2006/ 28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planı ve tadilatında; Ayrık Nizam, TAKS:0.25 minimum bina derinliği: 20,00mt., Hmax:7.50mt. (2 kat), ön, arka ve yan bahçe mesafeleri: 5,00mt. yapılanma şartlarında “konut alanı”nda, bir kısmı da ”yol alanı”nda kalmaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : YÖNETİM PLANI : 23/12/2003
BEYAN : 3194 Sayılı İmar Kanunun 32 ve 42 Maddeleri Kapasamında Bu Parsel Üzerindeki Bina İçin Ruhsat ve Eklerine Aykırı İnşaat Yapıldığından Bakırköy Belediyesince Yıkım ve Para Cezası Verildiği Bildirilmiştir. 25/09/2003 Sayı:1750
1. Satış Günü : 08/11/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflari le teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellal görevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halinde ihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/213 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR