BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bakırköy Şenlikköy'de 6+1 dubleks daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061869
Şehir : İstanbul / Bakırköy
Semt-Mahalle : ŞENLİKKÖY MAH. / FLORYA
Oda Sayısı : 6+1
: 204
Bulunduğu Kat : 1
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/981 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
4,250,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.11.2019 15:40
İkinci Satış Günü
:
16.12.2019 15:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/981 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Şenlik Mah. 726 Ada, 73 Parsel, 929,10 m² Yüzölçümlü, 80/300 Arsa paylı, 1.Kat, 8 Nolu bağımsız bölüm, Çatı piyesli mesken nitelikli taşınmaz.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut05/03/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi, Kırserdar Sokakta, tapunun 726 ada, 73 parsel numarasında kayıtlı ve Kırserdar Sokaktan 75 dış kapı numarası alan 929,10m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Beliz Apartmanında 80/300 arsa paylı 1.kat (8) nolu çatı piyesli meskenin tamamı niteliğindedir. 3 bodrum kat+ zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 25 yıllık ömre sahip, bina ana girişi 1.bodrum kattan olan, katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın 1.normal kat ve çatı katında yer alan daire, tasdikli mimari projesine göre 1.kat esas daire kısmında antre, koridor, balkonlu salon, mutfak, WC, bir tanesi ebeveyn banyolu dört oda, banyo-WC ve balkon mahallerinden, daire içerisinde dahili merdiven ile çıkılan çatı piyesinde hol, oda, mutfak nişi, koridor, oda, banyo-WC mahallerinden ibaret, projesi üzerinden alınan iç ölçüleri itibariyle 204,90m2 net alana sahiptir. Taşınmazın mahallinde yapılan tetkikte ise, çatı piyesinde, çatı altında isabet eden kısımlarda yan cephe boyunca büyüme yapıldığı, çatı piyesinin antre, koridor, bir tanesi ebeveyn banyolu üç oda, salon, mutfak, banyo-WC mahalleri ile kapalı teras şeklinde revize edildiği, fiili kullanımı itibariyle dairenin toplam kullanım alanının 352m2 civarında olduğu tespit edilmiştir. Dairede zemin döşemeleri seramik ve parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile modüler mutfak dolapları, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatı mevcut, PVC doğramalı, çelik giriş kapılı, kalorifer ısıtmalıdır.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, ana arter üzerinde, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. "denilmektedir.

İmar Durumu : Bakırköy Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar Durumu ve Planlama Şefliğinin 21.11.2018 tarih, 4686 sayılı imar durumu yazısına göre Bakırköy, Şenlikköy Mahallesi, 726 ada, 73 parsel sayılı taşınmaz, 17.07.2016/28.11.2012 onanlı 1/1000 ölçekli Florya Uygulama İmar Planında ayrık nizam, TAKS:0.25, maksimum bina derinliği 20,00mt, Hmax:2 kat (7.50mt) irtifalı konut alanında ve bir kısmı da yol alanında kalmaktadır. 726 ada, 73 parselin imar işlem dosyasında yapı ruhsat belgesi bulunmamış olup, 93/4033 sayılı onaylı mimari projesine göre 1.kat 8 nolu bağımsız bölümün net alanı 199,4m2 ve ortak alanlar dahil brüt 281,70m2dir denilmiştir.
Kıymeti : 4.250.000,00 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı. 27/01/1994
Beyan : Özel güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır.
Eklenti Bilgileri : 1641175 Sistem, 8 Nolu DEPO.

1. Satış Günü : 18/11/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
2. Satış Günü : 16/12/2019 günü 15:40 - 15:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV farkı, cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/981 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR