BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler'de 2+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928039
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : SİYAVUŞPAŞA MAH. / BAHÇELİEVLER
Oda Sayısı : 2+1
: 74
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/759 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
260000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.02.2019 14:10
İkinci Satış Günü
:
19.03.2019 14:10
Satış Yeri
:
BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/759 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mah., 1749 Parsel, 191,25 m2 Yüzölçümlü, 80/2080 Arsa Paylı, 5. Kat, 15 Nolu Bağımsız Bölüm, Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2018/765 Esas ve 11/11/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan (Siyavuşpaşa) Mahallesi, 1749 Parsel No'lu, Kat İrtifaklı, 191,25 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli, 5. Kat, 15 Bağımsz Bölüm nolu, 80/2080 arsa paylı, Mesken olup Yonca Sokak'tan 3 Kapı No'lu girişli arsa üzerine inşa edilmiş olan Kopuz Apartmanı'nda kain olup keşif tarihinde kapalı olduğundan içeri girilerek herhangi bir inceleme yapılamamıştır. Bakırköy 18. İcra Müdürlüğü'nün 2018/7 Talimat No'lu dosyasında mevcut, 03.10.2018 tarihli bilirkişi raporundaki incelemeden; Bahçelievler Tapu Müdürlüğü'nde, 1647 sayılı mimari projesi üzerinde yapılan incelemeden ana binada 15 bağımsız bölümün bulunduğu ve projesi üzerinde kat'ta yer alan 14 ve 15 nolu bağımsız bölüm numaralarının tasdik edilmeden (mühür basılmadan) yer değiştirilmiş olduğu, ancak işlemin 19.02.2014 tarih, 4420 yevmiye numarası ile yapıldığının belirtildiği ve taşınmazın Kat'ı ve Kat'taki konumunun, incelenen projesi ile uyumlu olduğunun, satış konusu taşınmazın ana binanın 5. Katında bulunup, girişe göre sol tarafta yer aldığı, girişte antre+ hol+ banyo-wc+ 2 oda+ salon+mutfak ve balkon mahallerinden meydana gelen daire'nin 66 m2 net, 74 m2 brüt alana sahip olduğu ve incelenen projesi ile uyumlu vaziyette bulunduğu, Balkon'un kapatılarak mutfağa katıldığı, ıslak zeminlerin seramik, diğer bölümlerin laminat parke ile kaplı olduğu, duvarların ve tavanların plastik boyalı, pencere doğramalarının ısı camlı PVC, dış kapısının çelik ve kombi ısınmalı olduğu tespit edilmiştir." denilmektedir.
İmar Durumu: Dosyasında mevcut, Bahçelievler Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün göndermiş olduğu 13.10.2018 tarih, 134436 sayılı yazılarından; Bahçelievler ilçesi, Kocasinan(Siyavuşpaşa) Mahallesi, 10 Pafta, 1749 Parsel sayılı taşınmazın, 21.06.2009 onanlı 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında, KONUT alanında yer aldığının, İkin Nizam, 6 (altı) Kat Lejantına haiz olduğunun, Posta adresinin; Siyavuşpaşa Mahallesi, Yonca Sokak, No:3 olduğunun ve İmar işlem dosyasında yapılan tetkikte, 27.02.1980 tarih, 94/17 sayı ile yapı ruhsatı tanzim edildiğinin, mimari bağımsız bölümün belirtilmediği, bağımsız bölümlerin net kullanım alanının 150 m2 olduğunun bildirildiğinin tespiti yapılmıştır.
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %1
TAŞINMAZ ŞERH / BEYAN / İRTİFAK:
1-)Beyan : Y. PLANI: 28/05/1979
2-)Beyan : Mimari projesi üzerinde bağımsız bölüm numarası değiştirilmiştir. 19/02/2014 Tarih 4420 Yevmiye
EKLENTİ BİLGİLERİ:
2187281 Sistem Nolu, 12 NOLU KÖMÜRLÜK
1. Satış Günü : 19/02/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/759 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR