BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler/Zafer Mahallesi'nde 62 m2 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961940
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : ZAFER MAH. / YENİBOSNA
Oda Sayısı : 2+1
: 62
Bulunduğu Kat : 4
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/963 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.04.2019 10:10
İkinci Satış Günü
:
20.05.2019 10:10
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/963 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah. Kuleli Mevkii, 8676 Parsel, 205,25 m2 Yüzölçümlü, 65/1000 Arsa Paylı, 4. Normal Kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 10/12/2018tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz;İstanbul İli Bahçelievler İlçesi, tapuda Yenibosna mahallesi Kuleli mevkii 8676 parsel (205,25 m2-parsel alanı) sayısı ile kayıtlı arsa nitelikli, kat irtifakı kurulu taşınmaz üzerindeki,halihazırda ise Hürriyet Mahallesi, İkizler Sokaktan 28 dış kapı numarası alan binada65/1000 arsa paylı, 4.normalkat, 9bağımsızbölümnumaralı mesken nitelikli taşınmazıntamamıdır. Bahçelievler Tapu Müdürlüğü arşivinde mevcutprojesi ve keşif tarihi itibariyle yerindeyapılan incelemede, 8676 parsel üzerinde, bodrum kat +zemin kat+5 normal kat+çatı piyesindenibaretBetonarme karkas yapım sisteminde 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesiile inşa edilmiş bina mevcut olduğu, binanın yer döşemesiningranit kaplama, kapısının çelik doğrama, duvarlarınınboyalı olup takribi 6-7 yıllık ömre sahip asansörlü binada, zemin kattabodrum katında ters dubleksi bulunan 2 adet daire ile bina girişi, normal katların her birinde ise ikişer adet daire, 5. kattaki dairelerin çatı piyesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır. Satışa konu 4. kat 9 bağımsız bölüm olan 9 iç kapı numaralı taşınmazınasansör ve merdivenlerden çıkışta sağda yer alıp, salon+2 yatak odası+ banyo+ mutfak + wc +çamaşır odası mahallerinden ibaret, salon ve odayer döşemesi laminant parke kaplama, duvarlar sıvalı,boyalı, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, mutfak dolaplarımdfkaplama,banyo duvarları seramik kaplama, lavabosu, klozeti, duş-a kabini, sıhhi tesisat armatürleri mevcut,pencereleri pvc doğrama, iç kapıları panel doğramaoluptaşınmazın mahallinde ve mimari projesine göre iç ölçüleri itibari ile takribi net 62 m2, brüt70 m2 alana sahip olduğu, dairede elektrik, su ve doğalgazkombi tesisatının bulunduğuanlaşılmıştır.Satışa konu taşınmaz halihazırda mesken şeklinde kullanılıp, KDV Kanununda 01.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp yapı ruhsatını sonradan revize etmek suretiyleinşaat kalitesininyükseltilmesi haline rastlanmadığı anlaşılmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 08/11/2018 tarih 16349 sayılı yazısında; İstanbul İli Bahçelievler İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 15 pafta, 8676 parselin,1/1000ölçekli21.06.2009tasdiktarihliBahçelievler RevizyonUygulama İmar Planında 6 (altı) kat, ikiz nizamyapılanma şartlarında “Konut” alanında kalıp, söz konusu yere 26/10/2011 tarih ve 14444 sayı ile yapı ruhsatı tanzimedildiği belirtilmektedir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyanlar:
1-Beyan:Yönetim Planı-04/09/2012 Tarih ve 19211 Yevmiye
2-Beyan:Otopark Bedeline İlişkin Taahhütname Bulunmaktadır.-19/01/2012 Tarih ve 1425 Yevmiye
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 22/04/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 20/05/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/963 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR