BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler/Zafer Mahallesi'nde 54 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979800
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : ZAFER MAH. / YENİBOSNA
Oda Sayısı : 2+1
: 54
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 7
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/885 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.05.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
26.06.2019 11:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/885 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah. Kocasinan Alçağı Mevkii, 11038 Parsel, 90,95 m2 Yüzölçümlü, 16/100 Arsa Paylı, 2. Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 29/11/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa Konu taşınmaz, İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi, Akyol Sokak, No:6 Daire 4 (iç kapı numarası) posta adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yakın çevrede, genellikle bitişik nizam, 4-5 katlı konut kullanımlı yapılaşma söz konusudur. Yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölge, orta düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet etmeyi tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bölgenin her türlü teknik altyapısı tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır.Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel 90,95 m² yüzölçümlü, hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olup, kareye benzer geometrik şekillidir. Taşınmaz parseli üzerinde bitişik nizam yapı düzeninde betonarme karkas yapı tarzında bodrum + zemin + 4 normal kat +çatı katlı olarak yaklaşık olarak 6 yıl önce inşa edilmiştir. Yapı mimari projesine göre bodrum kat; bodrum, zemin, 1.,2.,3. Katlarda birer daire 4.Nomal katta tek çatı piyesli mesken olmak üzere toplam 6 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Bina girişi zemin kattan sağlanmaktadır. Binanın mahallinde yapılan incelemede dış cephesinin akrilik esaslı boya kaplı olduğu görülmüştür. Binada elektrik, su, doğalgaz ve asansör tesisatıdır.Satışa konu 4 nolu bağımsız bölüm; mimari projesine göre 2. katta konumlanmış olup; bağımsız bölüm salon, 2 oda, banyo, wc, mutfak, balkon hacimli olarak planlanmış olup net kullanım alanı 54,40 m² yaklaşık brüt 65 m² alanlıdır. Değerlemeye konu taşınmazın iç mahallerinde ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminant parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlı ve kombi kalorifer ısıtmalıdır."denilmektedir.
İmar Durumu : Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18.10.2018 tarih, 15437 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz; 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon İmar Planında; ikiz nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın işlem dosyasında 25.12.2012 tarih 14525 nolu yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir denilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyanlar:
1-Beyan:Otopark Bedeline İlişkin Taahhütname Bulunmaktadır.-14.01.2013 Tarih ve 1070 Yevmiye
2-Beyan:Yönetim Planı-17/05/2013 Tarih ve 12586 Yevmiye
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV : KONUTFİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNDANK.D.V.'den İSTİSNADIR.
1. Satış Günü : 30/05/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KONUTFİNANSMANINDAN KAYNAKLI OLDUĞUNDANK.D.V.'den İSTİSNA OLUP, Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisive tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/885 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR