BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler/Merkez Mahallesi'nde 93 m² daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981406
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Oda Sayısı : 3+1
: 93
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 14.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1151 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
500,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 13:40
İkinci Satış Günü
:
24.06.2019 13:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/1151 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPUKAYDI:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mah. Bağlar Mevkii, 10432 Parsel, 3.344,00 m2 Yüzölçümlü, 4/368 Arsa Paylı, C Blok, 1.Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 22/01/2019 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi,Merkez Mahallesi Hacı Arifbey Sok No:7 adresinde bulunan 3pafta, 0 ada, 10432 parsel sayılı 3.344,00 m2 yüzölçümlü arsa ve üzerinde bodrum zemin +beş normal katı bir bina yapılmış olduğu, Satışa konu mesken C-Blokbinanın 1.normal katında bulunan 4/368 arsa paylı C-Blok binanın 1.Normal kat (12) nolu bağımsız bölüm nolu kat mülkiyetli meskenin tamamı satışa konudur.Satışa konu meskenin bulunduğu bina Yenibosna Merkez Mahallesi Hacı Arifbey Sok No:7 adresinde Yeşilkent Sitesi olarak bilinen yerdedir.4/368 arsa paylı 1.normal kat, kat mülkiyetli(12) nolu bağımsız bölüm meskende halihazır durumda borçlu ikamet etmektedir. Satışa konu mesken Salon : 30 m2, Yatak odası : 9,45 m2, Yatak odası :14,10 m2 , Yatak Odası :10,35 m2 Antre : 5,10 m2,Hol :3,25 m2 Mutfak: 7,60 m2Banyo : 5.30 m2 , Banyo : Küçük WC+Lavabo 1,50m2 , Balkon-1 : 2,40 Balkon -2:4,87 olmak üzere satışa konu meskenin NetAlanı : 93,92 m2 dır. Mesken Doğal gaz kombi sistemli ısıtmalıdır.Pencereler PVC doğrama ve ısı camlıdır. Meskende Solon ve oda zeminleri Laminant parke kaplıdır. Mutfak. banyo tuvalet ve koridor ve antre zeminleri seramik kaplı banyo tuvalet duvarları Seramik kaplıdır. Meskende iç kapılar ahşap Amerikan kapı, daire giriş kapısı çelik kapıdır. Satışa konu 1. Normal kat (12) nolu kat mülkiyetli meskenin bulunduğu yerin Ulaşım imkânları oldukça kolay ve elverişli düzeydedir. Parsel ve üzerindeki Binanın bulunduğu yer Yol, Su Elektrik ve Çöp toplama hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu :Bahçelievler Belediye Başkanlığının 20/12/2018 tarihli ve 19239 sayılı yazısına göre:Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Merkez Mahallesi, Bağlar mevkii, Hacı Arifbey Sok No:7 adresinde bulunan 3 pafta, 0 ada, 10432 parsel sayılı 3.344,00 m2 yüzölçümlü yer 21/06/2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama imar planında KONUT alanında kalmakta olup, Ayrık inşaat nizamında 5 kat yapılaşma şartına haiz olduğu belirtilmiştir.
Taşınmaz Üzerindeki Beyan/Şerh Bilgileri:
1-Beyan:Yönetim Planı-22/11/1993 Tarihli
2-Şerh:Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Lehine 99 Yıllığı 1 Tl Den 99 Yıllığına Kira Şerhi-23.07.1990 Tarih ve 6115 Yevmiye Nolu
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1151 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR