BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçelievler Kocasinan'da 60 m² 2+1 daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090738
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Semt-Mahalle : KOCASİNAN MERKEZ MAH. / ŞİRİNEVLER
Oda Sayısı : 2+1
: 60
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/838 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
180,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 14:40
İkinci Satış Günü
:
14.02.2020 14:40
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2019/838 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 26 Parsel, B Blok, Bodrum Kat, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmaz
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/09/2019tarihli bilirkişi raporuna göre "Kıymet takdiri yapılan taşınmaz;İstanbul İli Bahçelievler İlçesi, tapuda KocasinanMahallesi 26 parsel sayılı (2.642,00m2 parsel alanı) ABC Bloklu seksenyedi meskenli kargir apartman nitelikli taşınmazda, halihazırda ise Kocasinan Merkez Mahallesi Pınar Sokakta 3/1 dış kapı numarası alanbinada, 26/2640 arsa paylı B Blok bodrum kat 5 bağımsız bölüm olan5 iç kapı numaralıkömürlük eklentili “mesken” nitelikli taşınmazın tamamıdır.Yerinde ve Bahçelievler Tapu Müdürlüğü Proje arşivinde bulunan projesi üzerinde yapılanincelemede; 26 parsel üzerinde yanyana A,B,C blokların yer alıp, kıymet takdirine konu taşınmazın, ortada iki girişi mevcut B blokta 3/1 dış kapı numaralı girişte 1 bodrum katta yer alıp,binanın 2 Bodrum kat + Zemin kat +3 normal kattan ibaret,B.A.K. tarzda 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği, takribi 30yıllık ömre sahip olduğu, anlaşılmıştır.Söz konusubinanın, 2.bodrum katında sığınak, kömürlük,1.bodrum katında 5 adet daire, zemin katında bina girişi ile 6 adet daire, diğer katların her birinde de 6’şar adet daire olmak üzere B Blokta toplam 29 adet daire mevcut olduğu, binanın yer döşemesi dökme mozaik kaplama, dış kapısının demir doğrama olduğu anlaşılmıştır. Kıymet takdirine konu; B Blok Bodrum kat 5 bağımsız bölüm “mesken” nitelikli taşınmazın yerinde ve onaylı projesi üzerinde yapılan incelenmeden, bulunduğu binada zemin kat bina girişinde bodrum kata inildiğinde merdiven karşısında solda 5 iç kapı numarası ile yer alıp, salon + mutfak + 2 odası+ banyo +antremekanlarından oluşup,takribi net 60 m2, bürüt 66 m2 alana sahip olduğu, yer döşemeleri lamine parke kaplama,ıslak hacim zemin döşemeleri karebodur kaplama,pencereleri pvc doğrama, iç kapıların ahşap kaplama olupmutfakta eviyesi,yıpranmış mutfak dolapları,banyoda, lavabo, klozet, küvetinin mevcutolduğu görülmüştür.Taşınmazda elektrik, su tesisatı, doğalgaz kombi tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir bir mevkide ana arter yollardan Mahmutbey caddesine,Mimar Sinan Caddesine, Malazgirt Caddesine,Şehit SametKırbaş Endüstri Meslek Lisesineyakın konumdayer alıp çevresinde alışveriş merkeziv.s. bulunduğu anlaşılmaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmaz halihazırda da mesken şeklinde inşa edilip, KDV Kanununda 01.01.2013 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle taşınmaz ile ilgili lüks veya birinci sınıf inşaat olarakyapılıpyapı ruhsatını sonradan revizeetmek suretiyle inşaat kalitesinin yükseltilmesi halinerastlanmadığıanlaşılmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : BahçelievlerBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.08.2019 tarih 2070 sayılı yazısında; İstanbul İli Bahçelievler İlçesi, KocasinanMahallesi 26 parselin 21.06.2009 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliBahçelievler Revizyon Uygulamaİmar Planı’nda, ikiz nizam 5 kat yapılanmakoşullarında “Konut Alanı” nda, kalıp imar işlem dosyasının tetkikinden18.08.1989 tarih ve 38/14 sayı ileyapı ruhsatı bulunup,5 nolu bağımsız bölümün net 58.50 m2 alana sahip olduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : Konut finansmanından kaynaklı kredi olup, KDV istisnadır.
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Yönetim Planı: 31/08/1989
Eklenti: E5 Kömürlük
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 14/02/2020 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir.
İhale damga vergisi, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisiyatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan cezası ve faizinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. İhaleden kaynaklanan tellaliye ücreti yönünden; belediye tarafından tellalgörevlendirilmiş ise Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 67. Maddesi gereğince sorumlu kişiden tahsil edilir. Tellaliye ücreti satıcıya aittir ancak ihale alıcısının ihale ek bedelini yatırmaması ve ihale kararının kaldırılmasına sebebiyet vermesi halinde tellaliye ücretinden ihale kararının kaldırılmasına neden olan ihale alıcısı sorumludur. Yatırdığı teminattan kesilerek tellaliye ücreti ihalenin kesinleşmesi beklenmeden belediye’yeödenecektir. Tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/838 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR