İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Bahçeli kerpiç ev hissesi icradan satılıktır (Çoklu satış)

İNEGÖL İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907166
Şehir : Bursa / İnegöl
: 2107
Yayınlandığı Gazeteler

HABER YORUM 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1991 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
15,750 TL
Birinci Satış Günü
:
17.01.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
14.02.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL İCRA DAİRESİ
2018/1991 TLMT.
TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Köyiçi Mevkii 116 ada 27 parsel sayılı bahçeli kerpiç ev ahır ve samanlık nitelikli taşınmazın borçlu H.B adına kayıtlı 1/4 hissesidir. Mahallinde yapılan incelemede taşınmazın tapu kayıtlarına uygun olarak köy içi mevkinde yer aldığı ve üzerinde tapu kaydında bilgisi bulunan Kerpiç ev ve samanlık yapısının aynen mevcut olduğu parselin 2 katlı kerpiç ev dışında kalan yola olan parsel çizgisinin üzerinde kerpiç bloklardan yapılmış sınır duvarının mevcut olduğu ilk anda görülen ve tespiti yapılan hususlar olarak not edilmiştir.Taşınmaz üzerinde bulunan yapılara ilişkin olarak yapılan incelenmede 2 katlı kerpiç yapının taşıyıcı sisteminin yerel ahşap duvar ve bölüntülerinin kerpiç bloklardan teşkil edildiği ve yapı üzerinde kiremit çatısının bulunduğu,zaman içinde büyük oranda deformasyona uğradığı görülen evin taşıyıcı sisteminin zaman içinde özelliğini kaybettiği ve duvarlarının bir kısmının yıkılmış vaziyette olduğu,çatı kiremitleride dağılmış olan evin içinde asgari şartlarda dahi ikametin mümkün olmadığı görülmüş onarılarak ikamete uygun hale getirilmesi maliyetinin yapının mevcut maliyetinden çok daha yüksek olması münasebetiyle kıymet takdir işleminde yapının enkaz değeri dikkate alınmıştır.Taşınmaz üzerindeki bir diğer yapı olan kerpiç ahır-samanlık yapısında yine yapıda oluşan mevcut deformasyona bağlı olarak güvenli olarak kullanılmasının mümkün olmadığı bu yapınında onarım görerek güvenli hale getirilmesinin yapının mevcut değerinden yüksek olması sebebi ile değeri enkaz değeri olarak hesaplamaya dahil edilmiştir.Taşınmazın toplam değerinin rapor tarihi itibari ile 63.000-TL (Altmışüçbin-TL) olacağıbu değer üzerinde dosya borçlusunun taşınmaz üzerindeki 1/4 oranındaki hissesine düşen miktarın 63.000-TLx1/4=15.750-TL (Onbeşbinyediyüzelli-TL) olacağı hesaplanmıştır.
Adresi : Tekke Mahallesi İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 2.107,63 m2
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Taşınmazbulunduğu yer ve konum itibari ile 1/5000 Ölçekli İnegöl Revizyon +İlave Nazım İmar PlanındaTekke mahallesi Kırsal yerleşme alan sınırları (meskün) içindedir
Kıymeti : 15.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Maşatlar Mevkii 114 ada 41 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/4 hissesidir. Parsel tarım arazisidir.Parsel yerleşim yerine uzak, hububat tarımında kullanılan tarım arazisidir. Parselinkonumu, yerleşim yerineyakınlığı,büyüklüğü ve parselin satış tarihinde çevredeki arazi satış fiyatlarıdikkate alındığında(Haziran -2018) tarihi itibariyleparselin toplamdeğeri 60.000,00 TL olacağı, SATIŞA KONU OLAN BORÇLU ADINA KAYITLI 1/4 HİSESSİNİN 15.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Tekke Mahallesi Maşatlar Mevkii İnegöl / BURSA
Yüzölçümü : 4.849,37 m2
Kıymeti : 15.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/01/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa ili İnegöl ilçesi Tekke Mahallesi Yapılı Mevkii 121 ada 4 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/4 hisesisidir. Parsel yerleşim yerine yakın, yol ile arasında bir parsel bulunan, hububat tarımında kullanılan tarım arazisidir.Parselinkonumu, yerleşim yerineyakınlığı,büyüklüğüve parselin satış tarihinde çevredeki arazi satış fiyatlarıdikkate alındığında(Haziran -2018) tarihi itibariyleparselin toplamdeğeri 60.000,00 TLolacağı SATIŞA KONU BORÇLU ADINA KAYITLI 1/4 HİSSESİNİN 15.000,00 TL edeceği kanaatine varılmıştır.
Adresi : Tekke Mahallesi Yapılı Mevkii Karacabey / BURSA
Yüzölçümü : 5.854,77 m2
Kıymeti : 15.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/01/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı 1.Kat İNEGÖL / BURSA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.Mezat salonunda pey sürecek ihale katılımcıları minimum 500,00 TL katlarını tamamlayacak ve üzerinde olacak şekilde arttırmak suretiyle teklif verebileceklerdir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin%20 olan pey akçesini müdürlüğümüze ait TR95 0001 5001 5800 7306 0172 80 nolu hesaba açıklama kısmına iştirak edecek kişinin T.C.kimlik nosu ve dosya numarası ile birlikte yatırarak ihale esnasında dekontu elinde bulundurması, Vakıfbank bankomat kartı bulunanlar müdürlüğümüzde bulunan Vakıfbank POS cihazından teminatı yatırabileceği veya milli bir bankanın (kesin ve süresiz) teminat mektubunu tevdi etmeleri, lazımdır. NAKİT PARA İLE TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, satış bedelinden ödenir. Satış bedelinin rüçhan alacakları karşılamaması halinde aynından doğan vergi borcunun 6183 S.Y. 21/2 maddesi uyarınca ihale bedelinden ödenmeyecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK'nun 127.md uyarınca iş bu ilan ilgililerin tapu kaydındaki yazılı adreslerine tebliğe gönderilm ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı olmayanlar için de tebligat yapılamaması halinde satış ilanı tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1991 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR