BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bağcılar İlçesi'nde daire icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925525
Şehir : İstanbul / Bağcılar
Semt-Mahalle : MAHMUTBEY MAH. / MAHMUTBEY
Oda Sayısı : 1+1
: 47
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 06.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/755 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
160000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2019 16:20
İkinci Satış Günü
:
20.03.2019 16:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/755 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi,Mahmutbey Köyü, 3349 Ada, 14 Parsel, 123,52 m² yüzölçümlü, 17/124 Arsa paylı,1.kat, 4 nolu bağımsız bölüm taşınmazın tamamı satışa konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut03/10/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmazın; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 3349 ada 14 parsel sayılı 1. Kat (4) nolu bağımsız bölüm numarasına kayıtlı, (İdari Adresi) Bağcılar ilçesi, Göztepe Mah. 2371 Caddesi, No:15 1. Kat D:4, Taşınmazın 123,52 m² miktarlı arsa üzerinde, kat irtifakı tesisli 6 katlı, 7 meskenli apartmanda 17/124 arsa paylı 1. Kat (4) nolu bağımsız bölüm meskenin tamamı niteliğindedir. Göztepe Mah. 2371 Caddesi, No:15’de yer alan, Taşınmazın bulunduğu yapının 1 Bodrum kat+Zemin kat+3 Normal kat+çatı arası piyesli kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, normal katında 2 daireli, asansörlü, binanın yer döşemesi mermer kaplama, dış kapısının çelik kapı, duvarlarının boyalı, 2 yıllık ömre sahip binanın, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut ana binanın, 1. katında yer alan (4) nolu taşınmazın yola göre sağ cephede yer alıp, salon,yatak odası,banyo+wc, mutfak,antre mahallerinden ibaret, salon ve oda yer döşemesi parke kaplama, duvarlar sıvalı,boyalı, ıslak hacim zemin döşemeleri seramik kaplama, mutfak dolapları mdf kaplama, banyo duvarları seramik kaplama, lavabosu, klozeti, küveti, sıhhi tesisat armatürleri mevcut,pencereleri PVC doğrama, iç kapıları ahşap kaplama olup taşınmazın net 32 m², brüt 47 m² alana sahip olduğu dairede elektrik, su ve merkezi sistem doğalgaz tesisatının bulunduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır. Taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkânları elverişlidir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, 15.09.2008 tarih, 1740592 sayılı imar durum belgesine göre; Bağcılar İlçesi, Göztepe Mahallesi, 2371 Caddesi, No:15, 3349 ada 14 parsel sayılı yer, 15.09.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 4 kat konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel üzerinde Enerji Nakil Hattı geçmektedir. Taşınmazın, Yapı Ruhsatı alınmış, 04.04.2016 tarihli ve Ruh No:958881 sayı ile bodrum kat+zemin kat+3 Normal kat olmak üzere yapı ruhsat düzenlendiği tespit edilmiştir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :1- Beyan: Diğer : Konusu: Harç muafiyeti) Tarih: 05/10/2016 , Sayı: e.1115465 (Başlama Bağcılar Belediyesi-İSTANBUL), Tarih:11/10/2016)
2: Beyan: Yönetim Planı:11/11/2016
1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 16:20 - 16:30 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 16:20 - 16:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/755 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR