İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ataşehir Namık Kemal Mahallesinde 57 m² 2+1 daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01182048
Şehir : İstanbul / Ataşehir

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/411 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
270,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.08.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
21.09.2020 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA DAİRESİ
2019/411 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmazın tapu bilgileri:İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Yol Mevkii, 484 ada, 37 parsel, 1008 m² yüzölçümlü, 11 katlı çatı arası olan betonarme bina ve arsası, 22/1000 arsa paylı, 1. kat 6 nolu bağımsız bölüm daire vasfındadır. Satışa konu taşınmazın bilirkişi tarafından yapılan incelemesinde bodrum+zemin+9 normal kat+çatı kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşmakta olduğu, prejesinde ve yerinde bodrum katta sığınak, otopark, kazan dairesi, zemin katında 4 adet daire, tüm normal katlarında dörder adet daire, 9. normal katında ise 4 adet çatı arası daire olmak üzere yapıda toplam 40 adet bağımsız bölüm mevcut olduğu, binaya girişin, bilirkişi tarafından projesinde ve yerinde yapılan incelemesinde Beyaz Kumru Sokak cephesinden,zemin kat seviyesinden yapıldığı,giriş kapısının camlı ahşap görünümlü çelik kapı olduğu, yapıdaki giriş holü ve merdivenlerin mermer, merdiven korkuluklarının alüminyum olduğu bildirilmiştir. Yapıda katlar arası geçişlerin merdivenler ve 2 adet asansör ile sağlandığı, binanın dış cephesinin mantolamalı dış cephe boyası olduğu, satışa konu 6 Nolu bağımsız bölüm dairenin yapıda bina girişine göre sol arka tarafta konumlu olduğu, bilirkişi tarafından kat irtifakına esas incelenen mimarı projesine göre salon, iki oda, mutfak, banyo, antre hacimleri ile net 57 m², brüt 66 m² kullanım alanlı olduğu bildirilmiştir.Bilirkişi tarafından satışa konu taşınmazın mimari proje ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın giriş kapısının ahşap görünümlü çelik kapı, pencere doğramalarının ise PVC mamul olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. Tapu kayıtlarına göre 6 No'lu bağımsız bölüm 22,18 m² arsa payına sahiptir.
Yüzölçümü : 1.008,00 m2
Arsa Payı : 22/1000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/08/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmazın tapu bilgileri:İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Yol Mevkii, 484 ada, 37 parsel, 1008 m² yüzölçümlü, 11 katlı çatı arası olan betonarme bina ve arsası, 23/1000 arsa paylı, 1. kat 7 Nolu bağımsız bölüm daire vasfındadır. Satışa konu taşınmazın bilirkişi tarafından yapılan incelemesinde bodrum+zemin+9 normal kat+çatı kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşmakta olduğu, prejesinde ve yerinde bodrum katta sığınak, otopark, kazan dairesi, zemin katında 4 adet daire, tüm normal katlarında dörder adet daire, 9. normal katında ise 4 adet çatı arası daire olmak üzere yapıda toplam 40 adet bağımsız bölüm mevcut olduğu, binaya girişin, bilirkişi tarafından projesinde ve yerinde yapılan incelemesinde Beyaz Kumru Sokak cephesinden,zemin kat seviyesinden yapıldığı,giriş kapısının camlı ahşap görünümlü çelik kapı olduğu, yapıdaki giriş holü ve merdivenlerin mermer, merdiven korkuluklarının alüminyum olduğu bildirilmiştir. Yapıda katlar arası geçişlerin merdivenler ve 2 adet asansör ile sağlandığı, binanın dış cephesinin mantolamalı dış cephe boyası olduğu, satışa konu 7 Nolu bağımsız bölüm dairenin, yapıda bina girişine göre sağ arka tarafta konumlu olduğu, bilirkişi tarafından kat irtifakına esas incelenen mimarı projesine göre salon, iki oda, mutfak, banyo, antre hacimleri ile net 57 m², brüt 66 m² kullanım alanlı olduğu bildirilmiştir.Bilirkişi tarafından satışa konu taşınmazın mimari proje ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın giriş kapısının ahşap görünümlü çelik kapı, pencere doğramalarının ise PVC mamul olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum ile alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye hizmeti ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören konut alanında yer almaktadır. Tapu kayıtlarına göre 7 No'lu bağımsız bölüm 23,18 m² arsa payına sahiptir.
Yüzölçümü : 1.008 m2
Arsa Payı : 23/1000
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 270.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/08/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 21/09/2020 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/411 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR