ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ataşehir Belediyesinden 14 adet konut 3 yıl süreli kiraya verilecektir

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konut
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13, C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE DAİRELER (KONUT) KİRAYA VERİLECEKTİR.
İŞİN ADI ADRES BİLGİSİ
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan özellikleri aşağıda liste halinde belirtilen daireler (konut) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Arttırma Usulü ile 2020/17­­ – 2020/18 – 2020/19 – 2020/20 – 2020/21 – 2020/22 – 2020/23 – 2020/24 – 2020/25 – 2020/26 – 2020/27 – 2020/28 – 2020/29 – 2020/30 No’lu Encümen Kararları gereğince 3 yıllığına kiraya verilecektir. Atatürk Mahallesi, Fazılpaşa Sokak, No:13,
C1 Blok Ataşehir/İSTANBUL

Blok No
Kat No Bağımsız Bölüm
Daire No
Kullanım Şekli
ve m2
Encümen Kararı Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli (TL) Dosya Satış Bedeli (TL) İhale Gün
Ve Saat
C1 17 102 Konut (101m2) 2020-17 1.450,00-TL 1.566,00-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 00
C1 18 112 Konut (84m2) 2020-18 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 10
C1 23 139 Konut (84m2) 2020-19 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 20
C1 23 142 Konut (84m2) 2020-20 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 30
C1 24 145 Konut (84m2) 2020-21 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 40
C1 24 148 Konut (84m2) 2020-22 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 11: 50
C1 25 151 Konut (84m2) 2020-23 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 12: 00
C1 25 154 Konut (84m2) 2020-24 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 12: 10
C1 26 157 Konut (84m2) 2020-25 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 12: 20
C1 26 160 Konut (84m2) 2020-26 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 12: 30
C1 27 163 Konut (84m2) 2020-27 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 13: 00
C1 27 166 Konut (84m2) 2020-28 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 13: 10
C1 28 169 Konut (84m2) 2020-29 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 13: 20
C1 28 172 Konut (84m2) 2020-30 1.315,00-TL 1.420,20-TL 500,00-TL 06.02.2020 / 13: 30

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
Gerçek Kişiler
1.Nüfus Kayıt Örneği. (Vekâleten katılımda Vekilin Nüfus Kayıt Örneği)
2. Kanuni İkametgâh Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7. Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

Tüzel Kişilerden
1. Şirket yetkilisi olduğuna dair Yetki Belgesi ve Noter Tasdikli İmza Sirküleri.
2. Ticaret veya Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (ihale kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet Belgesi.
3. Geçici Teminat Makbuzu veya Teminat Mektubu (süresi en az 60 gün olacak)
4. Şartname alındı Makbuzu.
5. Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadıklarına dair beyan.
6. Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
7.Vekâleten Temsil edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekâletname ve İmza Sirküleri.
8. Taşınmazı görüp incelediğine ve kiralama amacına uygun olduğunu kabul ettiğine dair beyan.

İstenilen tüm belgeler, aslı veya noter tasdikli olmalıdır. İhaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığın da Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler istenen evrakları tamamlayıp, dosyanın kimin tarafından ve hangi iş için düzenlendiği belirtilmesi ile isteklilerin ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR