MARDİN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Artuklu Çabuk'ta daire ihaleyle satılacaktır (çoklu satış)

MARDİN MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025251
Şehir : Mardin / Artuklu
Semt-Mahalle : ÇABUK MAH. / SAVURKAPI
: 102
Yayınlandığı Gazeteler

MARDİN HABER 13.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MARDİN HABER 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mardin Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Artuklu Çabuk mahallesinde daire ile üç adet araç ihaleyle satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Artuklu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Milli Emlak Müdürlüğü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE
/KÖYÜ
ADA NO PARSEL NO Satılacak Kat Mülkiyetli Daire DAİRE M² CİNSİ MÜLKİYET TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin Artuklu Çabuk Mah. 8 1 1. Kat 4 Nolu Daire 102 Mesken (Konut) Kat Mülkiyetli 80,000.00 16,000.00 25.07.2019-10:00
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA NO İL İLÇE CİNSİ PLAKA NO ŞAŞE NO MODELİ MARKASI TİC. ADI MOTOR NO TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
İHALE TARİHİ VE SAATİ
2 Mardin Artuklu Otomobil 47 AD 647 131A10471376 1990. Tofaş-Fiat Şahin 131A10160453512 3,500.00 700.00 25.07.2019-10:30
3 Mardin Artuklu Picup 47 AD915 LN1060017632 1989. Toyota Kamyonet 3L1976657 32,000.00 6,400.00 25.07.2019-11:00
4 Mardin Artuklu Kamyonet(Kapalı kasa) 47 DN 270 VF7233JC215947412 2001. Citroen Jumper 22003135755 7,500.00 1,500.00 25.07.2019-11:30
1-Yukarıda 1. satırda nitelikleri belirtilen daire ile 2,3 ve 4. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2-İhale Mardin Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyon eliyle, 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.
7-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
8-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
10-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.
13-Yukarıda 2, 3, ve 4. satırda belirtilen araçların yerinden alınmasıyla ilgili oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR