ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Arguvan Belediyesi tarafından 2+1 ve 1+1 daireler ihale usulüyle satılacaktır

ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047966
Şehir : Malatya / Arguvan
Semt-Mahalle : TEPEBAĞ MAH. / ARGUVAN
Oda Sayısı : 2+1
: 55
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 1
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BUSABAH 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Malatya İli Arguvan İlçesi Tepebağ Mahallesi 4 Ada 282  Nolu Parsel üzerinde 12 adet daire satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
Arguvan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Arguvan Belediyesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARGUVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 36. VE DEVAMI MADDELERİNE GÖRE DAİRELER SATILACAKTIR.

1. İŞİN KONUSU, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI:
Mülkiyeti Belediyemize ait, Malatya İli Arguvan İlçesi Tepebağ Mahallesi 4 Ada 282 Nolu Parsel üzerinde, aşağıda sıra no, mahalle, blok adı, blok katı, daire no, dairenin bulunduğu bölüm, muhammen bedeli, % 3 geçici teminatı belirtilen ve Kat Mülkiyetinde 2+1 ve 1+1 Olarak Bulunan A, B ve C Bloklarında kayıtlı, 12 adet konutun satış işlemi.
A BLOK

S.No Mahalle Blok Adı/ Blok Katı Daire No Dairelerin Net Metrekaresi Dairenin Bulunduğu Bölüm Muhammen Bedeli %3 Geçici Teminat
1 Tepebağ A blok 1. Kat 1 55,30 Sol Köşe 170.000,00 TL 5.100,00TL
2 Tepebağ A blok 1. Kat 2 55,30 Sol Köşe 170.000,00 TL 5.100,00.TL
3 Tepebağ A blok 2. Kat 3 85,27 Sağ Köşe 250.000,00 TL 7.500,00 TL
4 Tepebağ A blok 2. Kat 4 85,27 Sağ Köşe 250.000,00 TL 7.500,00 TL


B BLOK

S.No Mahalle Blok Adı/ Blok Katı Daire No Dairelerin Net Metrekaresi Dairenin Bulunduğu Bölüm Muhammen Bedeli %3 Geçici Teminat
1 Tepebağ B blok 1. Kat 1 54,87 Sol Köşe 170.000,00 5.100,00 TL
2 Tepebağ B blok 1. Kat 2 54,87 Sol Köşe 170.000,00 5.100,00 TL
3 Tepebağ B blok 2. Kat 3 85,27 Sağ Köşe 250.000,00 7.500,00 TL
4 Tepebağ B blok 2. Kat 4 85,27 Sağ Köşe 250.000,00 7.500,00 TL


C BLOK

S.No Mahalle Blok Adı/ Blok Katı Daire No Dairelerin Net Metrekaresi Dairenin Bulunduğu Bölüm Muhammen Bedeli %3 Geçici Teminat
1 Tepebağ C blok 1. Kat 1 35,83 Sol Köşe 110.000,00 3.300,00 TL
2 Tepebağ C blok 1. Kat 2 35,83 Sol Köşe 110.000,00 3.300,00 TL
3 Tepebağ C blok 2. Kat 3 61,45 Sağ Köşe 187.000,00 5.610,00 TL
4 Tepebağ C blok 2. Kat 4 61,45 Sağ Köşe 187.000,00 5.610,00 TL

3.İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, İhale Şartnamesini Arguvan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında satın alacaklardır. Her Daire için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4.İhalenin tarihi: 23.09.2019 Pazartesi günü Saat:10:30, İhalenin yeri: Arguvan Belediyesi Toplantı Salonu
5.Teklifler 23.09.2019 Pazartesi günü Saat 10:30 a kadar İhale Komisyonuna (Belediye Encümeni) ne teslim edilmek zorundadır.
6. İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 37. maddesi kapalı teklif usulü olarak yapılacaktır.
7. 23.09.2019 Pazartesi günü Saat 10:30 olarak belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
8. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9.İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
A) İSTEKLİ GERÇEK (ŞAHIS) KİŞİ İSE;
a) Kanuni ikametgâh belgesi
b) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname
c) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
ç) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
d) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
e) Vergi Dairesinden, SGK ve Arguvan Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı
B) İSTEKLİ TÜZEL (ŞİRKET) KİŞİLİK İSE;
a) Ticaret veya Sanayi Odasından ilan süresi içinde alınmış Ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi.
b) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon numarası
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
d) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
e)Vergi Dairesinden, SGK ve Arguvan Belediyesinden ihale tarihinden 5 gün öncesine kadar alınmış borcu yoktur yazısı.
f) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
İsteklilerin ihale saatinden önce yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve teklifin hangi daireye ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunların herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olarak hiç yapılmamış sayılır.
Yukarıda istenilen belgeler plastik dosya içerisine konularak, Arguvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR