ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Muratpaşa'da 1+1 daire vergi dairesinden satılıktır

ANTALYA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978711
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Semt-Mahalle : SEDİR MAH. / ESKİSANAYİ
Oda Sayısı : 1+1
: 50
Bina Yaşı : 5-10 Arası
Bulunduğu Kat : Bodrum Katı
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ MANŞET 16.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
AKDENİZ MANŞET 18.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 m2 1+1 daire satılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Muratpaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkanlığımız Gelir İdaresi Grup Müdürü/Satış Komisyonu Başkanı odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1-Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle,cadde,sokak,kapı ve daire numarası :Sedir Mahallesi 735 Sok.Aslım Apt.No:4/2 Muratpaşa/Antalya
2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu,tapu kaydı,varsa kadastro çapı,evsafı ile hususi vasıfları,müştemilat ve eklentileri :Antalya İli,Muratpaşa İlçesi Sedir Mahallesi 3162 Ada, 7 Parselde bulunan gayrimenkul 416 m2 alanlı bodrum+zemin+3 katlı apartman şeklinde olup 05.09.2008 tarihinde yapı ruhsatı,02.11.2011 tarihinde genel iskan belgesi alınmıştır.Satışa çıkarılan bodrum kat 2 nolu bağımsız bölüm mesken niteliğindedir.1 oda 1 salon,açık mutfak,banyo,antre ve balkondan oluşmaktadır.Brüt 50 m2 alanlıdır. Güney-Doğu-Batı cephelidir.Taşınmaza fiili durumda projesinde bulunan banyo bölümünden giriş açılarak iş yeri olarak kullanılmaktadır.
3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri :120.000,00 TL
4-Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı :Teminat tutarı Rayiç değerin %7,5 olan 9.000 TL’dir.
a)Para
b)Banka ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
c)Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekamül eden satış değeri esas alınır.)
d)Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (bu esham ve Tahvilat ,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) teminat olarak kabul edilecektir.
5-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer,gün ve saat :Başkanlığımız Gelir İdaresi Grup Müdürü/Satış Komisyonu Başkanı odasında 22.05.2019 günü saat 10:30’da 1.ihale yapılacaktır.İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılmadığı taktirde ikinci ihale ,7 gün sonra 29.05.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği:
Gayrimenkule ait satış şartnamesi Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilecek ve temin edebilecektir.
7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Taliplerin artırmaya iştirak için teminatlarını Antalya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine makbuz karşılığı yatırarak ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel,gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 29.05.2019 tarihinde aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.
Hususları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR