ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Alanya'da ihale ile mesken satılacaktır (Hisseli satış)

ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050012
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : TÜRKLER MAH. / ALANYA
Yayınlandığı Gazeteler

GERÇEK ALANYA 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Site içi hisseli mesken satışı yapılacaktır
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Alanya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALANYA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünde amme alacağından dolayı hacizli olan, aşağıda özellikleri ve şartları belirtilen gayrimenkulün açık artırma yoluyla ihalesi yapılacaktır.

SATILACAK GAYRİMENKUL

1-Satışa çıkartılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Mah., Alaiye Sk.,Güneykent Sitesi No:3, Tapu Kaydına göre 102 ada, 2 parsel, arsa vasıflı,1/120 hisseli,Fiiliyatta kat irtifakı kurulmamış Mesken
2- Satışa çıkartılan gayrimenkulün durumu
Taşınmaz arsa vasıflı olup,arsa payı olarak 1/120 hissesi satılacaktır.Arsa üzerinde hali hazırda 6 Bloktan oluşan site bulunmakta olup, Binaların yapı belgesi yoktur, kat irtifakı kurulmamıştır. Gayrimenkul malikinin ½ hisse oranındaki Meskeni satış konusudur.
3-Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değeri

Hisse Değeri : 105.000,00-TL (Yüzbeşbin-TL)

4- Artırmaya iştirak için alınacak geçici teminatın tutarı

7.875,00_TL ( Yedibinsekizyüzyetmişbeş-TL)
— Teminat olarak; a–Para
b-Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları.
c- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.)
d- Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat Taşınmazın Alanya Vergi Dairesi Müdürü Odasında 08.10.2019 Salı günü saat 15:30’da 1.ihale ile satışı yapılacaktır. İlk satışta alıcı çıkmadığı veya kanuni miktara ulaşılamadığı takdirde ikinci satış 7 gün sonra aynı yer ve saatte 15.10.2019 tarihinde yapılacaktır.
6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nerede görüleceği ve nereden temin edileceği Gayrimenkule ait satış şartnamesi Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğünden görülebilecek ve temin edilebilecektir.
7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği Taliplilerin artırmaya iştirak için teminatlarını Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine makbuz karşılığı yatırarak, ihale saatinden önce satış komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
8-Gayrimenkulün satışı için verilen bedel satış için yeterli olmadığı takdirde tekrar ne zaman artırmaya çıkarılacağı Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’ ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak,7 gün sonraki tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
9-Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer hakkında İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacaktır.

Hususları ilan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR