AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Afyonkarahisar Belediyesine ait 10 adet mesken satılacaktır

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait Afyonkarahisar Merkez, Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta bulunan aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 10 (on) adet mesken vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 16/07/2020 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaman İş Merkezi Belediye Hizmet Binası Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN


Mülkiyeti Belediyemize ait Afyonkarahisar Merkez, Çetinkaya Mahallesi, 797 ada, 112 parselde, AFDORA Sitesinde, B blokta bulunan aşağıda vasıfları, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 10 (on) adet mesken vasıflı gayrimenkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif (açık arttırma) usulü ile 16/07/2020 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek satılacaktır.

İHALE TARİHİ: 16/07/2020 İHALE SAATİ : 14:00

SIRA
NO
BLOK ADI GİRİŞ KAT BAĞ.
BÖL.NO
NİTELİĞİ ARSA PAYI MUHAMMEN BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ₺
1 B BLOK E 1 1 Mesken (3+1) 250512/45564768 575.000,00- 17.250,00-
2 B BLOK F 2 4 Mesken(3+1VİP) 275088/45564768 625.000,00- 18.750,00-
3 B BLOK F 2 5 Mesken (4+1) 271536/45564768 675.000,00- 20.250,00-
4 B BLOK F 6 16 Mesken(3+1VİP) 275088/45564768 650.000,00- 19.500,00-


İHALE TARİHİ: 16/07/2020 İHALE SAATİ : 14:30

SIRA
NO
BLOK ADI GİRİŞ KAT BAĞ.
BÖL.NO
NİTELİĞİ ARSA PAYI MUHAMMEN BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ₺
5 B BLOK F 7 19 Mesken(3+1VİP) 275088/45564768 660.000,00- 19.800,00-
6 B BLOK F 7 20 Mesken (4+1) 277296/45564768 700.000,00- 21.000,00-
7 B BLOK F 7 21 Mesken(4+1VİP) 326208/45564768 725.000,00- 21.750,00-


İHALE TARİHİ: 16/07/2020 İHALE SAATİ : 15:00

SIRA
NO
BLOK ADI GİRİŞ KAT BAĞ.
BÖL.NO
NİTELİĞİ ARSA PAYI MUHAMMEN BEDELİ - ₺ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI - ₺
8 B BLOK F 8 22 Mesken(3+1VİP) 275088/45564768 670.000,00- 20.100,00-
9 B BLOK F 8 23 Mesken (4+1) 277296/45564768 710.000,00- 21.300,00-
10 B BLOK F 8 24 Mesken(4+1VİP) 326208/45564768 730.000,00- 21.900,00-


İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
İhaleye katılacak istekliler istenilen belgeleri son müracaat günü olan 16/07/2020 tarihi saat 10:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkuller 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/p Maddesine göre K.D.V. den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

Satış İhalesine Katılacak Olanlar;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
03-) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
04-) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan, İl Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden)
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)


İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01-) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
02-) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-) Ticaret Sicil Belgesi
04-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
05-) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunanın vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü.
06-) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
07-) Şartname Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR