YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adana Yüreğir'de 91 m² 2 adet konut belediyeden satılıktır

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01065218
Şehir : Adana / Yüreğir
Semt-Mahalle : ATAKENT MAH. / KARACAOĞLAN
: 92
Bulunduğu Kat : 11
Yayınlandığı Gazeteler

İLKHABER 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İLKHABER 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SABAH 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda  yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen meskenler Türkiye genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü satılacaktır.
SIRA
NO
MAHALLE ADA / PARSEL CİNSİ BLOK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BRÜT KULLANIM ALANI (m²) MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT (₺) İHALE TARİHİ SAAT
1 Karşıyaka(Atakent) 11701/3 Konut A 11 46 91,64 135.500,00 ₺ 4.065,00 ₺ 24.10.2019 10:30
2 Karşıyaka(Atakent) 11701/3 Konut K 5 21 91,64 135.500,00 ₺ 4.065,00 ₺ 24.10.2019 10:45
2-İhale Yüreğir İlçe Belediyesi İhale salonunda yapılacaktır. (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA)
3-Söz konusu konutların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecektir.
4-Geçici teminat muhammen bedelinin %3 ü dür. (4.065,00 ₺)
5-İsteklilerden istenen belgeler;
a)Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
b)Gerçek kişiler için nüfus cüzdan örneği (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
c)Kanuni İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Edevlet üzerinden)
d) vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,
e)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g)Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek
6-Posta ve elektronik ortam ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-İhaleye katılmak isteyen taliplilerin tekliflerini ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde İTA Amiri tarafından onaylanacak ya da iptal edilecektir.
9-İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenir.
10-Satıştan mütevellit bütün vergi, resim harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
11- Satışı yapılan konutun; ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine veya banka hesabına yatırılmasından sonra Tapu Müdürlüğünde ferağı verilecektir. (Kredi kullanacak olanlar için tapu fotokopisi ile Gayrimenkul Satış Sözleşmesi düzenlenecektir.)
12-Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mesken ihale bedelinin peşin olarak ödenmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Belediyeye gelir olarak kaydedilir.
13-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14-İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15-Basılı evrak bedeli (şartname) KDV dahil 25 ₺ (Yirmi BeşTürk Lirası) dir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR