POZANTI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adana/Pozantı İlçesi'nde dubleks mesken ve bahçesi icradan satılıktır

POZANTI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063086
Şehir : Adana / Pozantı
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 06.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/115 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
211,726 TL
Birinci Satış Günü
:
19.12.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
16.01.2020 14:00
Satış Yeri
:
İSTİKLAL MAHALLESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ - POZANTI ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POZANTI
İCRA DAİRESİ

2018/115 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda özellikleri belirtilen borçlu adına kayıtlı taşınmazın müdürlüğümüz dosyasından satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir.
Taşınmazın Cinsi ve Özellikleri:
Özellikleri : Adana Pozantı Bürücek Mh 506 Ada 243 Parsel'de otuz dubleks ve bahçe niteliğiyle kayıtlı ana taşınmaz içinde 10 nolu BB numaralı, 10.381 m2 yüzölçümünde 6/180 arsa paylı dubleks mesken taşınmazdır.Pozantı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/09/2018 tarih ve 7506 sayılı yazısından; keşif konusu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "kısmen imar yolu, kısmen ayrık nizam iki kat konut (a2) kullanım alanı ve kısmen de, plansız saha olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. Bürücek Mahallesi 506 Ada 243 Parselde ikiz dubleks binalardan oluşan muhkem bir site içindeki satışa konu edilen 10 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, çarşı merkezine yakın, yol ulaşım, elektrik, çöp toplama vb belediye hizmetlerinden faydalanan; konumlu olduğu görülmüştür. Parselin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı içinde yer aldığı ve binaların kadastro tespiti(1996 yılı) öncesinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Parsel içinde ikiz inşa edilmiş dubleks mesken bir bina bulunduğu; binanın yapı yaklaşık maliyetleri tebliğindeki listede III. sınıf B grubu özellliklerine uygun olduğu; parsel etrafındaki site çevre duvarı ve fens telli çit, demir ana giriş kapısı, bekçi evi, araç yolları, yürüme yolları, spor alanları, taş duvar istinatlar, taş kaplama bahçe merdivenleri gibi tüm müştemilatlar ve sosyal tesisler için hali hazır yıpranmaları dikkate alınarak, beher meskene maktuen 35.000,00 TL takdir edilmiştir. Takribi bina yaşına, yapım kalitesine ve bölge iklimine bağlı bina yıpranmaları, ilgili tablosu ile kanaatlerimizden bulunarak aşağıdaki hesap hanesinde mahsup edilmiştir. İlaveten, dava konusu parsel üzerindeki çeşitli ağaçlar tespit edilmiştir. Anılan ağaçların yetiştirilmesinde amaç kar olmayıp, çevre güzelliği ile kendi tüketimlerine yöneliktir. Ağaçlar kapama bahçe karakteri vermemektedir. Bu nedenle ağaçların değerlendirilmesinde yaşı, taç durumu, cinsi, bakım durumu, piyasa rayici gibi unsurlar dikkate alınmış aşağıda her bir ağaç için maktuen değer verilerek hesap yapılmıştır.
Ağaç Cinsi- Gelişim Durumu Tahmini Yaşı Adedi Değeri(TL)
kiraz-iyi 15-25 3 750,00
kayısı-iyi 8 1 100,00
elma-zayıf 5 1 60,00
elma-iyi25 1 230,00
ayva-orta 5 1 80,00
dut-orta 5 140,00
şeftali-iyi 4150,00
sedir -iyi 20-403600,00
gül-orta 3-6 8 210,00
Ağaçların enkaz hariç toplam değeri toplam= 2120,00 TL
TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞER HESAPLAMASI:
Arsa Payı 346,03 m2 * Arsa Birim Alan bedeli 250,00 TL/m2 =86.507,50 TL Dubleks Mesken 2*57 m2 * Yıpranma Değer 0,80 * Birim Alan Bedeli 966,00 TL/m2= 88.099,20 TL maktuen =35.000,00 TL ağaçların bedeli 3.bölümden naklen 2.120,00 TL TOPLAM 211.726,70TL'dir.
Adresi : Bürücek Mh 506 Ada 243 Parsel'de otuz dubleks ve bahçe niteliğiyle kayıtlı ana taşınmaz içinde 10 BB numaralı bağımsız bölüm Pozantı/Adana
Yüzölçümü : 10.381,00 m2
Arsa Payı : 6/180
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "kısmen imar yolu, kısmen ayrık nizam iki kat konut (a2) kullanım alanı ve kısmen de, plansız saha olarak yer almaktadır.
Kıymeti : 211.726,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 16/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İSTİKLAL MAHALLESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ - POZANTI ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/115 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR