KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açık teklif usulüyle daire satılacaktır

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AÇIK TEKLİF USULÜ İLE GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

ADA-PARSEL-ADRESİ

1- Karşıyaka-Şemikler 32305 ada 30 parsel 6274/1 Sokak No:10

DAİRE NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT(%3) ALANI İHALE SAATİ
1. Kat 1 nolu 460.000,00 TL. 13.800,00 TL. 99 m2 16:00


2- Karşıyaka-Şemikler 26528 ada 2 parsel 6518 Sokak No:29

DAİRE NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT(%3) ALANI İHALE SAATİ
1. Kat 8 nolu 700.000,00 TL. 21.000,00 TL. 93 m2 16:05
2. Kat 10 nolu 675.000,00 TL. 20.250,00 TL. 89 m2 16:10
3. Kat 18 nolu 625.000,00 TL. 18.750,00 TL. 80 m2 16:15


3-Karşıyaka-İmbatlı 26914 ada 1 parsel 7403 Sokak No:64

DAİRE NO TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT(%3) ALANI İHALE SAATİ
5. Kat 38 nolu, 320.000,00 TL. 9.600,00 TL. 77 m2 16:20
9+Çatı Kat 66 nolu, 500.000,00 TL. 15.000,00 TL. 151 m2 16:25
9+Çatı Kat 68 nolu, 575.000,00 TL. 17.250,00 TL. 179 m2 16:30
9+Çatı Kat 70 nolu, 500.000,00 TL. 15.000,00 TL. 153 m2 16:35

İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı’ndan:
1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda özellikleri yazılı daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü satışı yapılacaktır.
2-İhale 24 Ekim 2019 Perşembe günü, saat 16:00’da başlayarak 5’er dakika ara ile Karşıyaka Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
a)İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Sureti, T.C. Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret veya Sanayi Sicil Kaydı, Noter Tasdikli yetki belgesi ile birlikte imza sirküleri,
b)İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noterden alınmış noter tasdikli imza sirküleri,
c)Türkiye de Tebligat için adres bildirimi,
d)Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu ve 100,00 TL mukabilinde Şartname bedelinin vezneye yatırıldığına dair makbuz,
4-Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL bedel mukabilinde temin edilebilir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR