İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Acıbadem'de bahçeli kargir ve ahşap evler icradan satılıktır (690/2748 hissesi)

İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890265
Şehir : İstanbul / Kadıköy
Semt-Mahalle : ACIBADEM MAH. / KOŞUYOLU
: 376
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/164 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
238,537 TL
Birinci Satış Günü
:
10.12.2018 11:30
İkinci Satış Günü
:
07.01.2019 11:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. İCRA DAİRESİ

2018/164 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Kadıköy İlçe, 476 Ada, 23 Parsel, İKBALİYE Mahalle/Köy, Tapu Kaydı: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, İkbaliye Mah. 476 ada, 23 parsel, 376 m² yüzölçümlü, Bahçeli Kargir Apartma ve Üç Ahşap Evin 690/2748 hissesi.
ADRES : Acıbadem mah., Zeamet sk. No:14, Kadıköy
İMAR DURUMU:
Kadıköy belediyesinin 12/03/2018 tarihinde verdiği imar durumu belgesine göre 141 pafta, 476 ada, 23 parsel; 14.04.1999 t.t.li 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre H: 12.50 m, Blok Nizam yapılanma şartlarında 'Konut Alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Ayrıca parselde tescilli eski eser yapı bulunduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerekmektedir.
HUDUDU VE SAHASI :
Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.
GAYRİMENKUL ÖZELLİKLERİ :
Gayrimenkul bölge olarak Acıbadem mahallesinde, D-100 karayolunun 220 metre güneyinde, Acıbadem caddesine 150 metre mesafededir. Bu cadden otobüs-minibüslerle toplu taşıma imkanı bulunmakta, ayrıca Acıbadem Metro İstasyonuna 400 metre mesafededir. Toplu taşıma açısından zengin alternatifler içermektedir. Çarşı-merkez konumuna yakındır. Sosyal açıdan orta gelir grubuna hitap eden bir yerleşim yeridir. Yakın çevresinde 60. Yıl Anadolu İlkokulu, İkbaliye Ortaokulu ve konut alanları bulunmaktadır.
Arsa üzerinde toplam 4 adet bina bulunmaktadır. Bunlardan üçü tescilli 2.grup eskieserdir. Bunlardan biri yıkık durumda diğerleri ise aktif olarak kullanılmaktadır. Binaların hepsine müdahele edildiği için dıştan eski eser özelliği anlaşılmamaktadır. Tapu kayıtlarında toplam dört adet 2. Grup Korunması Gereken Kültür Varlığı beyanı bulunmakta olup muhtemelen 4. bina da kayıtlı eski eser konumundadır.
Binaların bir kısmının dış cephesi ısı yalıtımsız sıva üzeri boya, bir kısmı ise ahşap kaplıdır. Pencereleri ise ısı yalıtımlı pvc dir. Belediyenin tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
1 numaralı 2 katlı binanın taban alanı 56 m2 dir toplam 112 m2 dir.
2 numaralı yıkık durumda binanın taban alanı 51.94 m2, kat sayısı bilinmemektedir.
3 numaralı 2 katlı binanın taban alanı 83.48 m2, toplam 167 m2 dir.
4 numaralı tek katlı binanın taban alanı 66.54 m2 dir.
Parselde bulunan bu binaların 3 veya 4'ü 2. Grup tescilli eski eser olduğundan tamamen yıkılıp yerine imar durumuna göre inşaat yapılması mümkün değildir. İnşaat prosedürleri ise farklıdır. Bu evlerin varsa eski fotoğrafları bulunup orijinal haline göre Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlanarak onaylatılır, daha sonra bu projelere uygun olarak restorasyon projeleri Kadıköy Belediyesinde onaylatılarak inşaat ruhsatı alınır. Koruma Kurulunun görüşüne göre bazısı yıkılarak bazısı tamir edimek suretiyle orijinal haline getirilerek kullanıma açılmış olur. Talep edilmesi halinde yasal olarak bodrum kat ilavesi yapılabilir. Bu evler genellikle 50-60 m² taban alanlı ve iki katlıdır. Bundan fazlası inşa edilemez.
Kendine has ve uzunca inşa süreci bulunan bu evlerin fonksiyonu değiştirilemez, arsaları tevhit ve ifraz edilemez, katlar ayrı ayrı kat mülkiyetine dönüştürülemez. Tahminen bu zorlu prosedürler yüzünden son derece merkezi durumda bulunan evler yenilenememiştir. Alıcısının bu süreçleri gözönüne alması gerekmektedir.Ancak bu prosedürler tamamlandığında Kadıköy?ün kıymetli bir alanında, şehrin ortasında küçük de olsa bahçeli müstakil 4 adet konut elde etmek mümkün olacaktır.
Adresi : Acıbadem Mah. Zeamet Sok. No:14 Kadıköy / İSTANBUL
Yüzölçümü : 376 m2
Arsa Payı : -
İmar Durumu : Kadıköy Belediyesinin 12/03/2018 tarihinde verdiği imar durumu belgesine göre 141 pafta, 476 ada, 23 parsel; 14.04.1999 t.t.li 1/1000 ölçekli Kadıköy D-100 Güneyi Revizyon İmar Planına ve Plan Notu Tadilatlarına göre H: 12.50 m, Blok Nizam yapılanma şartlarında 'Konut Alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Ayrıca parselde tescilli eski eser yapı bulunduğundan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması gerekmektedir.
Kıymeti : 238.537,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 07/01/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/164 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/10/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR