METROPOL İMAR A.Ş.

7 Adet daire satışı yapılacaktır

METROPOL İMAR A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926630
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Şirkete ait olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mah.63951 ada 1 parselde bulunan İNCEK PRESTİJ KONUTLARI içerisinde bulunan dairelerin satışı yapılacak.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü (Hoşdere Cad. Şair Baki Sok. No: 17 Y.Ayrancı/Ankara)
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
METROPOL İMAR A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

1- Mülkiyeti Şirketimize ait olan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mah.63951 ada 1 parselde
bulunan İNCEK PRESTİJ KONUTLARI içerisinde bulunan ve aşağıdaki tabloda Blok No,
Bağımsız Bölüm No, Alanı, ve muhammen bedeli belirtilen dairelerin satışı kapalı teklif usülü ile
yapılacaktır.

Sıra No Blok No Bağımsız Bölüm No Arsa Payı Muhammen Bedeli(TL) Teminat Miktarı
1 B2 2 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
2 B2 3 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
3 B2 4 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
4 B4 5 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
5 B4 6 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
6 B4 7 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL
7 B4 8 67/57435 610.000,00TL 20.000,00TL

2- Bu satış işlemi 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
3- Teklifler; 22.01.2019 Salı günü saat 14:00'de Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğünde
açılacaktır.(Hoşdere Cad. Şair Baki Sok. No: 17 Y.Ayrancı/Ankara)
4- Satış şartnamesi; 21.01.2019 tarihine kadar saat 09:00-17:00 arası Mali ve İdari İşler
Müdürlüğünde görülebilir.
5- Teklif verecek olanlar 100 TL bedel karşılığında, en geç tekliflerin açılacağı günden 1 gün önce
Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'nden satış şartnamesi almak zorundadırlar.
6- Bu işe verilecek teklifler ile birlikte sunulması gereken belgeler;
A) İkametgah belgesi veya Tebligat için Türkiye'de bir adres gösterir beyanname;
B) Gerçek kişi olması halinde T.C.Nüfus Cüzdanı, Nüfus Kayıt Örneği veya T.C. Pasaportu;
C) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği bağlı bulundukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
D) İmza Sirkülerinin verilmesi;
I. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza beyannamesi;
II. Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri;
E) Şartname alındı makbuzu
F) Temainat Alındı Makbuzu veya Şartnamede belirtilen teminatlardan biri;
G) Yer görme belgesi
H) Şartname ekinde bulunan örneğe uygun Teklif mektubu
I) Her sayfası imzalanmış, tüzel kişilik ise kaşelenmiş ve imzalanmış şartname.
7- Teklifler 22.01.2019 Salı günü saat 14:00'de Metropol İmar A.Ş. Genel Müdürlüğü'ndeki
evrak servisine teslim edilecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir
nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Şartnameye uygun olmayan veya içerisinde şartname hükümlerinindışına şartlar ihtiva eden
teklifler geçersiz sayılacaktır.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR