BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

21 adet meskenin satışı yapılacaktır

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 21 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi hükmü gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.

SIRA
BULUNDUĞU YER (MAHALLE)

MEVKİİNO: ADA NO PARSEL
NO
CİNSİ
BLOK NO
BAĞIM-SIZ BÖLÜM NO: ARSA PAYI
HİSSE

KAT

ODA SAYISI
MUHAM-MEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
1 YENİMAHALLE 1059 67 BEYPARK MESKEN A-2
1
4/750
TAM

ZEMİNH

4 + 1

380.000,00
11.400,00
2 YENİMAHALLE 1059 67 BEYPARK MESKEN A2
4
4/750
TAM

1.

4 + 1

380.000,00
11.400,00
3
YENİMAHALLE 1059 67 BEYPARK MESKEN A2

6
4/750
TAM

2.

4 + 1
380.000,00 11.400,00

4

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


A2


9

4/750


TAM


4.


4 + 1

380.000,00

11.400,00

5

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN

A4

1

4/750


TAM

ZEMİN

4 + 1

380.000,00

11.400,00

6

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A1

1
3/750
TAM

ZEMİN

3+1

275.000,00

8.250,00

7

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A1

4
3/750
TAM

1.KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

8

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A1

5
3/750
TAM

2.KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

9

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A1

8
3/750
TAM

3.KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

10

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A1

9
3/750
TAM

4.KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

11

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
A5

3
3/750
TAM

1.KAT

3 + 1

275.000,00

8.250,00

12

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
B6

2
2/750
TAM

1.KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

13

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
B6

6
2/750
TAM

2.KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

14

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
B6

7
2/750
TAM

3.KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

15

YENİMAHALLE
1059 67 BEYPARK MESKEN
B6

8
2/750
TAM

3.KAT

2 + 1

190.000,00

5.700,00

16

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


A8


1

4/750


TAM


1.KAT


4 + 1

400.000,00

12.000,00

17

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


A8


3

4/750


TAM


2.KAT


4 + 1

410.000,00

12.300,00

18

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


B1


1

4/750


TAM


1.KAT


4 + 1

400.000,00

12.000,00

19

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


B4


5

4/750


TAM


3.KAT


4 + 1

410.000,00

12.300,00

20

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


B4


8

4/750


TAM


4.KAT


4 + 1

410.000,00

12.300,00

21

YENİMAHALLE

1059

67

BEYPARK

MESKEN


B4


10

4/750


TAM


5.KAT


4 + 1

410.000,00

12.300,00


1. İhale 23.10.2018 Salı günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; Tamamı peşin yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR