ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2+1 daire satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00617229
Şehir : Zonguldak
: 100
Oda Sayısı : 2+1
Yayınlandığı Gazeteler

İNANIŞ 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PUSULA 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2005/15274
Muhammen Bedeli
:
70000 TL
İlk İhale Tarihi
:
17.07.2017 14:00
İkinci İhale Tarihi
:
28.07.2017 14:00
İhale Yeri
:
Kdz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkezi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Zonguldak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Karaelmas Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 2005/15274 vd. (2 1820 01 01 1019187 067 06-56 )
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi,kıymeti ve evsafı
TAPU KAYDI : Satışa konu taşınmaz: : 405 Ada,779 Parsel,524 m2 Yüzölçümlü, Arsa payı 60/1000,3 kat,15 Bağımsız bölüm ait meskendir.
ADRESİ: Zonguldak ili Kdz Ereğli İlçesi,Müftü mah.Erdemir cad. üzeri konumlu 18 dış kapı numaralı Özbirinci apartmanı adresindedir.
GAYRİMENKULÜN İMAR VE İSKAN DURUMU: Yapı Ruhsatı:01.05.1989 tarih 78 Sayı(Esas rusat belgesi),14.12.1993 tarih 329 sayı(Tadilat yapı ruhsat belgesi)Belediye dosyasında iskan belgesine rastlanılmamıştır.Taşınmaz kat,Kattaki konum ve alan bakımından projesi ile uyumludur.Taşınmazın onaylı mimari projesinde brüt 100 m2 alanı vardır.Mesken;Kdz Ereğli belediyesi imar müdürlüğünde 405 ada,779 nolu parsel 22.07.2012 tasdik tarihli uygulama imar planı kapsamında ticaret alanında yer almaktadır.Blok nizam 5 Kat müsaadelidirTicaret Lejantı –hmax=21,50 (7 kat),-blok nizam.
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI : Zonguldak ili Kdz Ereğli İlçesi,Müftü mah.Erdemir cad. üzeri konumlu 18 dış kapı numaralı Özbirinci apartmanı.adresindedir. Taşınmaz ın yakın çevresinde Anadolu hastanesi,Hatip cami,İzmirlioğlu İÖO ,Ereğli merkez mezarlığı,Çetin Apatay bulvarı,Ereğli Lisesi,Eski Ereğli Terminal binası,Ereğlin AVM ile yeni yapılan konut inşaatları bulunmaktadır.Bina betonörme tarzında, Blok nizamında,3/A yapı grubunda,Bodrum+Zemin kat+4 normal katlı olarak inşaa edilmiş 6 katlı yapıdır. Onaylı mimari projesine göre bodrum katında;1,2,3 nolu bağımsız bölümler ve sığınak,kazan dairesi,kapıcı dairesi,Zemin katında ana bina girişi ve 4,5,6,7 nolu dükkanlar,1. Normal katında 8,9,10 nolu meskenler,2. Normal katında 11,12,13 nolu meskenler,3 normal katında 14,15,16 meskenler,4normal katında 17,18,19 nolu meskenler olmak üzere ana bina 19 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.Bina dış cephesi Kum sıva üzeri akrilik dış cepe boyası ile boyalıdır.Bina asansörlü olup,bina giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir doğramadır.Satışa konu olan 15 nolu bağımsız bölümlü mesken salon,2 oda ,mutfak,WC,antre,banyo ve 2 balkondan oluşmaktadır.Daire dışardan görülebildiğinden iç özellikleri tespit edilememiştir.Taşınmaz soba ile ısıtılmaktadır.Kullanılan malzeme ve işçilik bakımından vasat durumdadır.Taşınmaz mimari projesinde 100 m2 alana sahiptir.Satışa konu gayrimenkul 60/1000 arsa paylı olup,3 katta olup şehir manzaralıdır.
MUHAMMEN BEDELİ : 70.000,00-TL(Yetmiş Bin Türk Lirasıdır.)
İSTENİLEN BELGELER:Katılımcıların,teminat bedelinin yatırıldığına dair belge ile birlikte,son altı ay içerisinde alınmış,ikametgah senedi,yada adrese dayalı nüfus bilgileri belgesi ile nüfus cüzdanı fotokopileri (T.C Kimlik Numarası olmayanlar kabul edilmez ) de ibraz etmek zorundadırlar.Katılımcılar,Sadece nüfus cüzdanı fotokopisi yada ikametgah senedi ile ihaleye katılamaz.
SATIŞ ŞARTLARI :
1.Taşınmazın 1.satışı 17.07.2017 tarih Pazartesi günü saat 14:00- 14:15 arası Kdz Ereğli Sosyal Güvenlik Merkezi,2.Kat İcra Takip Haciz ve Satış Servisi adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün 3 defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75,i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir.Arttırılan bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 28.07.2017 Cuma Günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacaktır.İkinci arttırmada bedelin %50’ı + takip masrafları ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur.Şu kadar ki;Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75 den açılacaktır.)
2.Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki teminatı 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4.fıkrasında bentlerinde sayılanlar (Para,Bankalar ve Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler üzerine düzenlenen belgeler(Nominal bedelle faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya takamül eden değeri esas alınır.)Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (Bu Esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
3.Satış peşin para ile yapılır.Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
4.Resmi ihale pulu ,Damga vergisi,Tapu alım satım harcı ve masrafları,Tellaliye resmi,KDV ve Gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5.Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6.Taşınmazın Tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır
7. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
8.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde Müdürlüğümüz İcra satış servisine Bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Bu ilan iki sayfadır.
9.Gayrimenkulün kendine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse,verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.Aksi takdirde ihale kararı fesh edilir ve Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkartılır.bu arttırmada ilgililere herhangi tebliğ yapılmaz.Yanlız ilanla yetinilir.Gayrimenkul ençok arttırana ihale edilir.Birinci kez ihale yapılan kimse ikinci ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup,ihale farkı ve geçen günlerin faizi,ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı kanunun hükmüne göre SGK İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
10.Satış ilanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde satış anındaki açıklamalar geçerlidir.Bu ilan,sadace gayrimenkulün satışına ilişkin olup,satışa ilişkin esaslar ile genel kurallar satış şartnamesinde ayrıca belirtilmiştir.Satış şartnamesinde olup,satış ilanında bulunmayan hususlara karşı itirazda bulunamaz
11.Şartname ilan tarihinden itibaren Herkesin görebileceği.Müdürlüğümüz İcra satış servisinde açık olup,masrafı verildiğinde 1 örneği gönderilebilir.
12.Satış ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup,adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyen içinde iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olacağı .Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları,bilgi almak isteyenlerin 2017/8 icra satış dosya numarası ile müdürlüğümüz icra satış servisine başvurmaları ilan olunur.
13. Satışa katılacak olanların, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Zonguldak Muhasebe Birimi seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR