Yazdır

BOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kargir ev ve bahçesi icradan satılıktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636565
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : BAKIRLI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
Muhammen Bedeli : 8219 TL
İkinci İhale Tarihi : 11.10.2017 14:30
Dosya Numarası : 2017/5 SATIŞ
İhale Yeri : Bolu Adliyesi İl Seçim Müdürlüğü Koridoru
İlk İhale Tarihi : 15.09.2017 14:30

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi, Bakırlı Köyü Köyiçi Mevkiinde kain tapunun 387 Parsel Nosunda kayıtlı, ahır niteliğinde, 44 m2 yüzölçümlü Taşınmazdır. Taşınmaz Köy yoluna cepheli olup, tapu kayıtlarında ahır niteliğinde olan taşınmazın üzerindeki ahırın yıkıldığı ve yerine garaj yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki garajın yığma tuğladan yapılma, tek katlı, dış duvarları sıvalı ve boyasız, büyük demir kapılı, çatısı oluklu saç ile örtülü ve garaj olarak kullanılan bir yapı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsa değeri 2.200,00 TL ve garaj yapı bedeli 6.019,00 TL olmak üzere toplam değeri 8.219,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Bolu İli Merkez İlçesiBakırlı Köyü köy içi
Yüzölçümü : 44,00 m2
Kıymeti : 8.219,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Bolu Adliyesi İl Seçim Müdürlüğü Koridoru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi, Bakırlı Köyü Köyiçi Mevkiinde kain tapunun 357 Parsel Nosunda kayıtlı ev ve arsa niteliğindeki taşınmazdır. Taşınmaz Köy yoluna cepheli olup, tapu kayıtlarında ev ve arsa niteliğinde olan taşınmazın üzerindeki evin yıkıldığı ve yerine ahır ve samanlık yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki ahır ve samanlığın 98,55 m2 taban alanlı, birbirine bitişik tek katlı ve aynı çatı altında olduğu, ahır kısmının yığma tuğladan, samanlığın ise briketten inşa edilmiş bir yapı olduğu, içinin ve dışının sıvasız, çatısının paslanmaz saç ile örtülü ve %70 yıpranmalı bir yapı olduğu, yapının samanlık bölümünde yapının bir kısmının çökmüş vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın arsa değerinin 230,00m2x50,00 TL=11.500,00 TL olduğu, taşınmazın üzerinde ahır ve samanlığın yapı değerinin 98,55m180x1,10x0,30=17.354,00 TL olmak üzerinde taşınmazın toplam değerinin 17.354,00TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Bolu İli Merkez İlçesiBakırlı Köyü Köyiçi
Yüzölçümü : 230,00 m2
Kıymeti : 17.354,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Bolu Adliyesi İl Seçim Müdürlüğü Koridoru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu İli, Merkez İlçesi, Bakırlı Köyü Köyiçi Mevkiinde kain tapunun 355 Parsel Nosunda kayıtlı arsa niteliğindeki 313,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdır. Taşınmaz Köy yoluna cepheli olup, tapu kayıtlarında arsa olan taşınmazın üzerinde halen iki katlı bir evin bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerindeki evin 94,50 m2 taban alanlı, bodrum katı betonarmeden, zemin katının yığma tuğladan yapıldığı,bahçeli, iki katlı, içi dışı sıvalı, dışı boyasız, PVC pencereli, kapıları ahşap, çatısının kiremit kaplı olduğu, dıştan merdiven ile çıkılan %50 yıpranmalı ve halen içinde oturulan bir ev olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın 1 m2 değerinin 50,00 TL olacağı ve taşınmazın arsa değerinin 313,00m2x50,00 TL=15.650,00 TL olduğu, taşınmazın üzerinde evin değerinin 94,50m2x2x545x1,10x0,50= 56.653,00 TL olmak üzerinde taşınmazın toplam değerinin 72.303,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Bolu İli Merkez İlçesiBakırlı Köyü köy içi
Yüzölçümü : 313,00 m2
Kıymeti : 72.303,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 15/09/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Bolu Adliyesi İl Seçim Müdürlüğü Koridoru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-2 ve 3 NOLU TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMLARI:
-Parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında mücavir alan sınırları içinde 1/25000 ölçekli nazım imar planındayerleşik alanda kalmaktadır. Palan ve notlar bütündür. (Planlar ilgili plan notları Memurluğumuzun 2017/5 Satış sayılı dosyasından temin edilebilir. )
-Parsellerin açık yola çıkışının sağlanması gerekmektedir.
-Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Not:Yapı projelendirmesi için parsel bazında zemin etüdü yapılması gerekmektedir. "Kırmızı kot bina aplikasyon onayı aşamasında verilecektir."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/07/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR