YATAĞAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Yatağan Milli Emlak Şefliğinden satılık ve kiralık taşınmazlar

YATAĞAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153676
Şehir : Muğla / Yatağan
Yayınlandığı Gazeteler

DEMEÇ 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatağan Milli Emlak Şefliği
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
YATAĞAN MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

S.N. Taşınmaz No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Arsa Pay/ Payda Cinsi İmar Durumu Kat Bağ. Böl. No Daire Tipi Daire Yüzölçümü
Fiili Durumu Tahmin Edilen
Bedel (TL)
Geçici Teminat (TL) (%10) İhale Tarihi İhale Saati

1

48120103941
Yeni Mahalle
98

42

581,00 m²

5/87
Bahçeli Üç Katlı Kargir Ev Meskun Konut Alanı
1

9

2+1

110,00 m²

Boş

160.000,00

16.000,00

01.04.2020

10.00

2

48120105236
Yeni Mahalle
98

42

581,00 m²

5/87
Bahçeli Üç Katlı Kargir Ev Meskun Konut Alanı
1

6

2+1

110,00 m²
Dairede oturan var.
150.000,00

15.000,00

01.04.2020

10.30

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

S. N. Taşınmaz No Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Fiili Durumu İmar Durumu İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) (%30) İhale Tarihi İhale Saati

3

48120105053
Yeni Mahalle
84

161

402,65 m²

Tam
Pastane, kafe, Çay bahçesi
İlköğretim Okul Alanı

55.271,77

16.581,53

01.04.2020

11.00


Muğla İli Yatağan İlçesi sınırları içerisinde yer alan yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen Hazineye ait 1 ve 2 sıra no.lu taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ihaleleri, ve 3 sıra no.lu taşınmazın ise 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 3 yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
1. İhaleler yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Yatağan Milli Emlak Şefliğinde İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2. İhalelere iştirak etmek isteyenler, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz ya da 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesine uygun hazırlanmış banka teminat mektubunu (süresiz, limit içi), Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneği ile Yerleşim Yeri belgesini, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi, Tüzel kişiler ise belirtilen belgelere ek olarak İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde (cari yıl) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, noter tasdikli Yetki Belgesi ve imza sirkülerini ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir.) Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
3. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. Telefaksla ve elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4. 4706 sayılı Kanun gereğince Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV karar pulu ve tapu harcı) muaftır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.
5. 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde satış bedelinin ¼ ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir.
6. Kat mülkiyeti tesis edilen kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
7. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Yatağan Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
8. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir
9. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr.adresinden, takip edilebilir. İrtibat Tel: 0252 572 51 01
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR