SELÇUK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Selçuk Mahallesinde 2 katlı kargir ev icradan satılıktır

SELÇUK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907902
Şehir : İzmir / Selçuk
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 02.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/228 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
269,200 TL
Birinci Satış Günü
:
05.02.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
04.03.2019 10:00
Satış Yeri
:
Hükümet/Adliye binası(konağı), İcra Müdürlüğü odası Selçuk/İzmir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SELÇUK İCRA DAİRESİ
2018/228 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


TAŞINMAZIN Özellikleri : Tapu kaydında İzmir ili, Selçuk ilçesi, Selçuk mah., Köyiçi mevkii, 143 cilt, 14516 sayfa, 3245 Ada, 4 Parsel, 124,00 m² yüzölçümlü, Ana taş. niteliği 2 katlı kargir ev ve avlusu şeklinde geçen taşınmaz(ilçemiz Zafer mahallesinde bulunan) üzerinde bir bodrum, bir zemin bir normal kat ve bir çatı katı olmak üzere 4 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik çatılı yapı bulunmakta, belediye onaylı proje harici bodrum kat yapılmıştır. Çatı katında proje harici yaklaşık 66,00 m² alan, proje harici çelik dikmelerle taşınan trapez metal kaplama ile kapatılmış, yaklaşık 34,00 m² kısmının etrafı duvarla çevrilerek kapalı hale getirilmiştir. Yapının zemin ve birinci katıda onaylı projesi ile uyumlu değildir. Yapının içi ve dışı kireç-çimento-kum karışımı ile sıvalı, iç duvarlar plastik, dış duvarlar akrilik boyalı, dış doğramalar, bodrum kat demir, diğer katlar plastik, iç kapılar ahşap, yapının bodrum katının zeminde kapladığı alan yaklaşık, 82,50 m², zemin kat brüt inşaat alanı yaklaşık, 82,50 m², teras ve giriş merdiven alanı yaklaşık, 8,50 m², birinci kat brüt inşaat alanı yaklaşık, 82,50 m², balkon alanı yaklaşık, 13,00 m², çatı katı brüt inşaat alanı yaklaşık, 34,00 m², açık teras alanı yaklaşık , 63,00 m², yarı açık sundurma alanı yaklaşık, 32,00 m²dir. Toplam brüt inşaat alanı yaklaşık, 281,50 m², toplam net inşaat alanı yaklaşık, 250,00 m², toplam teras ve balkon alanı yaklaşık, 21,50 m² olan taşınmaz olduğu


Adresi : Zafer Mahallesi Akıncılar Caddesi No: 58 Selçuk/İzmir


Yüzölçümü : 124,00 m²


İmar Durumu : Selçuk Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/11/2018 tarih ve 27643 sayılı yazısında; Selçuk ilçesi, 3245 ada, 4 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Selçuk Uygulama İmar Planı Revizyonu onaylanmış olup, söz konusu parselinde içinde bulunduğu alanda öncelikle imar uygulaması yapılması gerekmekte olup imar uygulaması sonrasında imar durumu bilgisi verilebileceği belirtilmiştir.


Kıymeti : 269.200,00 TL

KDV Oranı : % 18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 05/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası


Satış Yeri : Hükümet/Adliye binası(konağı), İcra Müdürlüğü odası Selçuk/İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/228 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/11/2018


*Borçlular, hissedarlar ve tapu maliki dışında, kendisine tebligat yapılamayan, ya da tebligatı iade edilenler hakkında Elektronik ilan ile gazete ilanının tebliğ yerine geçeceği

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR