BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Osmangazi/Gülbahçe'de iki katlı kargir binanın hissesi icradan satılıktır

BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00968845
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : GÜLBAHÇE MAH. / BAHAR
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 23.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/7337 ESAS
Muhammen Bedeli
:
28,345 TL
Birinci Satış Günü
:
03.05.2019 10:40
İkinci Satış Günü
:
28.05.2019 10:40
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BURSA
17. İCRA DAİRESİ
2017/7337 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Tapu Kaydı: Osmangazi Tapu Müdürlüğünün 08.06.2018 tarih ve 26745 yevmiye nolu yazı ekindeki taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mah., 1307 ada, 28 parselde, 131,47 m² tapu alanlı, niteliği 'BAHÇELİ İKİ KATLI AHŞAP EV' vasıflı taşınmazın, 489 /3260 hissesi borçlu adına kayıtlı olup bu hisse satılacaktır.
Mahalli Durumu:Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mah. 1. Kayalar Sok. No: 27 adresinde, Zemin Kat ve 1 Normal Kat olmak üzere toplam 2 katlı yığma kâgir nitelikte yapılmıştır.Yerinde yapılan ölçümlerde; 1 adet 2 katlı yapı ( ev ) bölümünün katlar alanı net kullanım alanı 93,58 m², katlar alanı brüt kullanım alanı 115,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapıların hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Zemin kat; antre, 2 adet oda ve mutfak mahallerinden teşkil edilmiş olup, antre ve 2 adet odanın zemin kaplamaları laminant parke,mutfak alanının zemin kaplaması seramik kaplama, duvarlar ise sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Zemin kat giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir ve pencerelerde ferforje korkuluk bulunmaktadır. Isıtma panel radyatörler ile yapılmaktadır. 1.Normal Kat; antre, 2 adet oda ve banyo-wc mahallerinden teşkil edilmiş olup, 2 adet odanın zemin kaplamaları laminant parke; antrenin zemin kaplaması silme mozaik kaplama, duvarlar ise sıva üzeri boyalıdır. Banyo ve wc zemin kaplamaları silme mozaik kaplama, duvarlar sıva üzeri boyalıdır. 1. Normal kat giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir ve ısıtma panel radyatörler ile yapılmaktadır. Tüm hacimlerin tavan kaplamaları ahşap kaplamadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boya uygulaması bulunmakta olup, çatısı kiremit çatı kaplaması ile kaplıdır. Yapının arka cephesinde bahçe alanı bulunmaktadır. Zemin kat ve 1. Normal kat alanları tek hacim olarak içeriden silme mozaik kaplı merdiven ile bağlantılıdır. Ana giriş kapısı demir profildir. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 2- 3 katlı yapılmıştır. Taşınmaz ilçe merkezine uzak konumda olup, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur.
Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.
Borçlunun Taşınmaz Üzerindeki Hissesi Oranı: 489 /3260 ' dir.
a-1307 Ada; 28 Parsel Nolu Taşınmazın Üzerindeki 1 adet 2 Katlı Yapının Kıymeti;
115,00 m² x 500,00 TL/m² = 57.500,00 TL
b-1307 Ada; 28 Parsel Nolu Taşınmazın Parsel Kıymeti; 131,47 m² x 1.000,00 TL/m² =131.470,00 TL
Taşınmazların Toplam Kıymeti (a + b) = 57.500,00 TL + 131.470,00 TL=188.970,00 TL (Yüzseksensekizbin dokuzyüzyetmiş Türklirası )
Borçlunun hissesine düşün miktar 28.345,50
(Yirmisekizbin üçyüzkırkbeş Türk Lirası; Elli Kuruş)
Yüzölçümü : 131,47 m2
İmar Durumu : OsmangaziBelediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.08.2018 tarih ve 100870 sayılı yazısında Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Gülbahçe Mahallesi 1307 ada 28 parsel, 1/1000ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar KoğukçınarUygulama İmar Planı kapsamında, kısmen yolda kısmen de E:1.20 , Ha max.: 9,50 m, blok nizam, 3 kat konut alanında kalmaktaolduğu ve onaylı imar planının yazı ekinde bulunduğu belirtilmektedir.
Kıymeti : 28.345,50 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Şerh; Belediye gelirleri kanununa göre kısıtlıdır.( Buski Genel Müdürlüğü ) TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 28/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7337 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR