BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık bina

BAKIRKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860763
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : GÖKALP MAH. / TELSİZ
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/16 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1,630,120 TL
Birinci Satış Günü
:
22.10.2018 13:20
İkinci Satış Günü
:
21.11.2018 13:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BAKIRKÖY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mah., 1889 Ada, 79 Parsel Sayılı 144,39 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 07/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 54/7 Sokakta,tapunun 1889 ada, 79 parsel numarasında kayıtlı ve 54/7 Sokaktan 4 kapı numarası alan 144,39m2 miktarlı kayden arsa, mahallen kargir binanın tamamı niteliğindedir. 54/7 Sokağa paralel cephesi 10,00mt, yola dik ortalama derinliği 14,50mt olan ve tapu kaydında arsa olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan bina mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu binanın katlarında birer daire olmak üzere ceman 5 daire mevcut, daireleri iki oda, salon, mutfak, antre-hol, banyo-wc, balkon mahallerinden ibaret brüt 100,00m2 civarında, bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, dış cephesi BTP kaplı, daire pencereleri PVC ve çift camlı, kat sahanlıkları ve basamakları mozaik döşemelidir.Tamamı 144,39m2 alana sahip ve tapu kaydında arsa vasıflı olarak kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 650,00m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, ana artere yakın, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 22.03.2017 tarih ve 17242 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu parsel 1/1000 ölçekli 06.12.2007 tasdik tarihli İmar Uygulama Planında “Konut+ Ticaret Alanında” kalmakta olup, bitişik nizam maxH:12.50m’dir denilmiştir.
Kıymeti : 1.630.120,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Bu parseldeki binanın 1,95 m2' lik kısmı 1889 ada 128 parsel'e tecavüzlüdür.
1. Satış Günü : 22/10/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 21/11/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. Damga vergisi, KDV,tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ileteslim ve tahliye masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi,tapu satımharcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti hissedarlara ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/08/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR