İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkeme kararıyla satılık bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734397
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 12.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/18 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
400000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.03.2018 16:00
İkinci Satış Günü
:
25.04.2018 16:00
Satış Yeri
:
İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA ZEMİN KAT

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2017/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli Karabağlar ilçesi Salih Omurtakmahallesi 41161 ada 6 parsede , kargir ev olarak tapuya kayıtlı taşınmaz Salih Omurtak mahallesi 9605merdivenli sokaktan No: 4 -4A(9607 sokak no : 21Karabağlar-İZMİR adresindeki iki katlı binanın bulunduğu yerdir. Taşınmazın üzerinde yaklaşık 90 m2alana oturan 2 katlıbinanın alt katı bodrum/ahır , üst kısmının ise mesken niteliğindeyaklaşık 50 yıllık olduğubinanın sağdece enkazdeğerinin bulunduğutekrar kullanmaimkanının bulunmadığı, ayrıca parsel içinde 3 adet dut , 1 adet zeytin , 1 adetde bağdem ağacının olduğutespit edilmiştir. Taşınmazın tüm belediye hizmetlerinden faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 325 m2
İmar Durumu :Konut bölgesinde bitişik nizam 2 katlıyapı yapılabilir alanda kalmaktadır. 16.05.2012tarih 6306sayılı kanuna istinadenTC Bakanlar Kurulunun 06.06.2013tarih ve 2013/4919 kararı ile risklialan ilan edildiği, Çevre ve Şehircilik BakanlığınınAlt yapı ve kentsel dönüşüm hizmetleriGenel Müdürlüğünün 18.04.2013tarih 54003801/622-1848 sayılı yazısıyazıda ise 540 hektarlık alanda ön çalışmalar tamamlanıncaya kadaralandaki her türlüimar yapılaşma izniişlemlerinin geçici olarakdurdurulması istenmiştir.ancak 02.12.2013tarihve 7895 sayılı yazıda belirtilentutanağın Müdürlüklerine iletilmesi durumundamer'iimar planına göreimar durumu belgesidüzenlenebilecek olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 400.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İzmmir 19. İcra Müdürlüğünün 2012/2770 esassayılı dosyasından haciz vardır ve devam etmektedir.
1. Satış Günü : 22/03/2018 günü 16:00 - 16:10 arası
2. Satış Günü : 25/04/2018 günü 16:00 - 16:10 arası
Satış Yeri : İZMİR ADLİYESİ G BLOK 9 NOLU MÜZAYEDE SALONUNDA ZEMİN KAT
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR